ČLÁNOK
Zákon o bankách uľahčí zmrazovanie podozrivých vkladov
9. októbra 2001

Nový zákon o bankách tvorí všeobecný základ pre zmrazovanie vkladov a zamedzenie praniu špinavých peňazí bez toho, aby na podozrivý subjekt bolo podané trestné oznámenie. Podľa ministerky financií Brigity Schmögnerovej zatiaľ neexistujú odhady týkajúce sa podozrivých vkladov v slovenských bankách, ale sankcie by sa mali pohybovať do 5 mil. Sk. V osobitných prípadoch sa môžu zvýšiť až do výšky 30 mil. Sk.

Rezort financií navrhne vytvoriť podľa českého vzoru finančno-analytický útvar na preverovanie podozrivých vkladov. Nový útvar by mal zlepšiť výkon nových zákonov, ako je aj zákon o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Podľa ministerky Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) iniciuje zrušenie daňových rajov.

Cieľom novely zákona o bankách je zosúladenie zákona s príslušnými smernicami Európskej únie (EÚ). Novým spôsobom sa v ňom upravujú ustanovenia o obozretnom podnikaní bánk a sú v ňom zapracované tiež ustanovenia upravujúce dohľad na konsolidovanom základe. Upravuje tiež podnikanie bánk z krajín EÚ na Slovensku.

Do konečnej podoby zákona sa dostalo množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré spresňujú jeho znenie. Požiadavky na odbornú spôsobilosť bude musieť spĺňať aj zástupca vedúceho pobočky zahraničnej banky. Zakazuje sa zamestnancom banky členstvo v štatutárnych orgánoch a dozornej rade inej právnickej osoby, ktorá je klientom dotyčnej banky. Novela vstúpi do platnosti 1. januára budúceho roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS