ČLÁNOK
Zákon o bankách sprístupní hypotéky
5. novembra 2001

Nový zákon o bankách sprísňuje vydávanie povolení na pôsobenie ako banka. V súčasnosti platný zákon poznal pojem banková licencia, ktorý sa nahradí pojmom povolenie. Zmena sa týka preukazovania pôvodu finančných prostriedkov, z ktorých sa skladá základný kapitál banky. Národná banka Slovenska nebude mať len možnosť, ale aj povinnosť skúmať pôvod finančných prostriedkov. Finančné noviny informoval právnik Asociácie bánk Dušan Kudoláni.

Ďalšia podstatná zmena sa týka povinnosti zaviesť centrálnou bankou nútenú správu. Národná banka Slovenska je povinná ju zaviesť ak kapitálová primeranosť banky klesne pod zákonom určené percento. Národná banka Slovenska bude musieť odobrať banke povolenie na činnosť keď jej vlastné finančné zdroje klesnú pod hodnotu základného imania. Tú zákon určuje na najmenej 500 miliónov korún.

Nový zákon počíta s tým, že členovia štatutárnych orgánov banky budú môcť dostať pokutu do 1 milióna korún. Okrem toho Národná banka Slovenska bude môcť udeliť pokutu do 20 mil. Sk aj komerčnej banky ako právnickej osobe. Dôvodom sankcií je najmä porušovanie a nedodržanie opatrení vydaných centrálnou bankou.

Nový zákon o bankách zásadne mení niektoré ustanovenia, ktoré sa týkajú získavania a poskytovania hypoték, teda úverov na nehnuteľnosti. Predmetom záložného práva bude môcť byť aj už rozostavená nehnuteľnosť. Podľa starého zákona sa mohlo ručiť len dokončenou nehnuteľnosťou. Hypotekárny úver banky mohli doposiaľ poskytovať do výšky 60 % hodnoty nehnuteľnosti určenej bankou. Hranica sa v novom zákone posúva na 70% hodnoty nehnuteľnosti.

Zákon o bankách vstúpi do platnosti 1. januára 2002 a niektoré jeho ustanovenia budú účinné po vstupe Slovenska do Európskej únie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS