ČLÁNOK


,

Zákon dobrý pre internet
11. apríla 2003

Obcianske združenie Internet pre všetkých, ktorého hlavným cielom je dosiahnutie lacnejšieho a rýchlejšieho internetu najmä pre domácnosti, podporuje novelizáciu telekomunikacného zákona (presnejšie zákona c. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách). Prikláname sa k schváleniu novely predkladanej skupinou poslancov NR SR H. Arvaya, J. Bašku, J. Jasovského a P. Miššíka, ktorá zahrna aj uvolnenie prístupu k tzv. miestnym vedeniam.

Novelizáciu telekomunikacného zákona podporuje Internet pre všetkých pre dva hlavné dôvody:

1, Posilnenie právomocí Telekomunikacného úradu SR ako regulátora relevantného trhu. TÚ SR by tak mohol pri vykonávaní regulácie z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zainteresovaných strán vstupovat do rokovaní o uzatváraní zmlúv o prístupe a vzájomnom prepojení sietí.

2, Uvolnenie miestnych vedení. V strednodobom výhlade bude mat dosah uvolnenia miestnych vedení na dva najdôležitejšie problémy v procese informatizácie Slovenskej republiky a to sú cena internetu a nízke rozšírenie internetového pripojenia v domácnostiach. Schválenie novely by mohlo mat vplyv aj na zavedenie vysokorýchlostného pripojenia do internetu pomocou technológie ADSL.

Obcianske združenie Internet pre všetkých podporuje budovanie informacnej spolocnosti na Slovensku, hlavným cielom je dosiahnutie lacnejšieho a rýchlejšieho internetu pre všetkých. V súcasnosti združuje hlavne študentov rôznych vysokých škôl. Priemerný vek clenov IPV je 19 rokov, najmladší clen má 12 rokov, naopak najstarší 24 rokov.

Podnetom na vznik združenia bola internetová petícia a protest proti zdražovaniu cien internetu na www.bystro.sk, ku ktorej sa pripojilo vyše 12 500 obcanov a 500 internetových serverov a stránok. Cielom protestu bolo vyjadrit potrebu rýchlejšieho a lacnejšieho internetu na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS