ČLÁNOK
Základné štatistické otázky pre vstup do EÚ má SR vyriešené
26. októbra 2001

Základné otázky v oblasti koordinácie štatistických postupov so štandardami Európskej únie (EÚ) sú vyriešené. Slovensko má tak dočasne uzatvorenú kapitolu európskej legislatívy týkajúcu sa štatistiky, zatiaľ nevyriešeným problémom však ostáva napríklad regionálna štatistika, podnikové registre a údaje o verejných financiách. Ako uviedol generálny riaditeľ Štatistického úradu EÚ Eurostat Yves Franchet, táto oblasť však nie je prekážkou pri integrácii.

„Zosúladenie regionálnych štatistík zohráva významnú úlohu pri čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov z EÚ pri podpore a financovaní menej rozvinutých oblastí,“ informoval Franchet. Ako uviedol predseda Štatistického úradu SR Peter Mach, Slovensko musí vynaložiť viac prostriedkov na získanie údajov o regiónoch. „Dôležitým ukazovateľom je napríklad porovnanie hrubého domáceho produktu v regiónoch SR s regiónmi v EÚ,“ dodal Mach.

Ani podnikové registre nie sú na dostatočnej úrovni a nepokrývajú podľa slov Francheta celé národné hospodárstvo. Údaje o verejných financiách ako verejný deficit, zadlženie a cenové indexy musia byť úplne porovnateľné, aby sa mohla určiť spoločná monetárna politika. Na Slovensku chýbajú aj niektoré ukazovatele zo štatistiky zahraničného obchodu a platobnej bilancie. Doterajší administratívny spôsob získavania údajov treba podľa Francheta nahradiť zisťovaniami v podnikoch a bankách. Slovensko však podľa neho patrí do vedúcej skupiny krajín uchádzajúcich sa o vstup do EÚ v oblasti štatistiky.

SR spolupracuje s úradom Eurostat od roku 2000. Každoročne sa uskutočňuje stretnutie najvyšších predstaviteľov štatistických úradov kandidátskych krajín EÚ a predstaviteľov Eurostat. Ich cieľom je uľahčenie procesu integrácie kandidátskych krajín do štatistického systému EÚ, vyhodnotenie situácie v hlavných oblastiach štatistiky a porovnanie vzájomnej úrovne jednotlivých krajín.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS