ČLÁNOK
Základné imanie v Poštovej banke by mali zvýšiť ST
2. decembra 1999

K posilneniu kapitálu asi o 600 mil. Sk by malo dôjsť v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Informoval o tom novozvolený prezident banky Jozef Švenk. Ako však uviedol, ide len o predbežnú gentlemanskú dohodu, skutočný výsledok bude závisieť od úpisu akcií.
Prezident banky informoval o tom, že klasifikované úvery v PB tvoria z celkového úverového portfólia vo výške asi 8 mld. Sk nižšiu úroveň ako je priemer na Slovensku. Ten sa pohybuje približne na hranici 40 % celkového úverového portfólia. Banka podľa odporúčaní audítorov z konca minulého roka by mala do konca roka dotvoriť opravné položky a rezervy na krytie rizík vo výške asi 150 mil. Sk, Národná banka Slovenska (NBS) však navrhuje väčší objem dotvorenia opravných položiek o 30 % ako je súčasný stav. K 30. septembru pritom banka vytvorila opravné položky a rezervy vo výške 280 mil. Sk a ďalej dotvorila oprávky a rezervy v objeme 336 mil. Sk čo zodpovedá strate za prvých deväť mesiacov.
Prezident banky podčiarkol, že aj po dotvorení opravných položiek a rezerv bude vlastné imanie banky ešte stále kladné, aj keď zrejme dôjde k poklesu základného imania pod zákonom stanovenú hranicu 500 mil. Sk. Prezident banky tiež informoval, že na základe dohody akcionárov a NBS, nastúpi banka proces vyčistenia portfólia. Podotkol však, že celý proces bude podmienený dohodou akcionárov o tom, či a kto navýši základné imanie. ST by mali byť v prvom kvartáli sprivatizované a je možné, že nový majoritný vlastník sa bude chcieť orientovať hlavne na telekomunikačný sektor.
Cieľom nového vedenia bude podľa neho odstrániť disproporcie medzi krátkodobými pasívami a dlhodobými aktívami. Ďalšou úlohou je zmena stratégie vo vzťahu k aktívnym obchodom. Ide napríklad o presun časti aktív do štátnych dlhopisov. Treťou úlohou bude zaviesť prísnejší režim pri realizácii aktívnych obchodov.
Najväčším akcionárom banky sú Slovenské telekomunikácie s 25,58% a medzi významných akcionárov patria tiež Slovenská pošta so 17,03%, Kinex, a.s., Bytča so 14,97% a JCG, a.s., Poprad s 9,72%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS