ČLÁNOK
Základné imanie UniBanky by sa malo zvýšiť o 750 mil. Sk
26. augusta 2002

Základné imanie UniBanky, a.s., by sa malo zvýšiť o 750 mil. Sk na 2,377 mld. Sk. Akcionári banky by mali upísať 4 054 054 akcií v nominálnej hodnote 185 Sk. Návrhom na navýšenie základného kapitálu banky sa budú zaoberať jej akcionári 24. septembra. Ako informovali predstavitelia UniBanky, kapitálové posilnenie je v súlade s plánovaným rastom obchodných aktivít banky, napríklad v oblasti hypotekárneho bankovníctva a rozvoja siete.

UniBanka dosiahla počas prvých šiestich mesiacov zisk na úrovni 85 mil. Sk, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o 20 %. Celková bilančná hodnota banky dosiahla ku koncu júna 36,146 mld. Sk a na medziročnej báze sa zvýšila o 27,8 %. Najvýznamnejšou položkou aktív banky boli úvery poskytnuté klientom, ktoré ku koncu júna dosiahli 15,028 mld. Sk, čo je o 31 % viac ako pred rokom. Klasifikované pohľadávky z celkových úverov tvorili 1,001 mld. Sk. Pasívnej strane bilancie UniBanky dominovali vklady klientov s podielom 66,5 %. Ich objem predstavoval 24,05 mld. Sk a medziročne stúpol o 22,6 %. Kapitálová primeranosť banky bola 17,35 %.

UniBanka bola založená v roku 1990 pod menom Slovenská poľnohospodárska banka, od roku 1995 používala názov Poľnobanka. V apríli tohto roku ho zmenila na UniBanka. Majoritným vlastníkom banky je od mája 2000 UniCredito Italiano, ktorý v banke vlastní 72,39 % akcií. Druhým najvýznamnejším akcionárom s 19,9 % akcií je Európska banka pre obnovu a rozvoj. Ministerstvo pôdohospodárstva SR má v banke 1,59 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS