ČLÁNOK
Základné imanie IRB by malo stúpnuť o 1,044 mld. Sk
28. júna 2002

Akcionári Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB), by mali na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 14. augusta, odsúhlasiť zvýšenie základného imania banky o 1,044 mld. Sk. Základné imanie IRB sa tak zvýši na dvojnásobok pôvodnej hodnoty. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila IRB. Maďarská OTP Bank, ktorá je majoritným vlastníkom IRB, má podľa privatizačnej zmluvy povinnosť do jedného roka od uzavretia kúpy štátneho podielu v banke navýšiť základné imanie banky o 1 mld. Sk.

Základné imanie IRB zvýši upísaním nových akcií v počte 8,7 mil. kusov zaknihovaných akcií na meno. Jedna nová akcia bude mať nominálnu hodnotu 120 Sk. S týmito akciami nebudú spojené žiadne osobitné práva. Predstavenstvo banky navrhuje zvýšiť základné imanie spoločnosti z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na vykonanie zmien technického vybavenia spoločnosti. Ďalej IRB chce získať finančné zdroje na zabezpečenie dodatočných zdrojov na vykonávanie bankových obchodov.

Tender na predaj IRB vyhlásili v júni 2000. Nezáväznú ponuku predložila iba spoločnosť Regent Pacific, po niekoľkých dňoch však z privatizačného procesu odstúpila. V marci 2001 sa už o banku začala zaujímať maďarská OTP Bank. V júni predložila na celý 69,56-percentný podiel štátu záväznú ponuku a od Slovenskej poisťovne získala 22,99 % akcií, za čo celkovo zaplatila 700 mil. Sk. Neskôr odkúpila od drobných investorov ďalšie akcie. Na účte v IRB zostalo z kúpnej sumy viazaných 250 mil. Sk na krytie úhrad záväzkov banky z určených prehratých súdnych sporov a s tým spojených nákladov. OTP Bank v súčasnosti vlastní v IRB 95,74-percentný podiel na základnom imaní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS