ČLÁNOK
Základné imanie Exportno-importnej banky SR by sa malo zvýšiť
24. júna 1998

Na svojom utorkovom rokovaní o tom na návrh guvernéra Eximbanky Františka Orolína rozhodla vláda SR. Hlavným dôvodom zvýšenia základného imania je podľa Eximbanky fakt, že Ministerstvo financií SR poukázalo na účet Eximbanky pri jej vzniku 2 367 983 313,54 Sk, pričom v zákone o Eximbanke sa počítalo len so základným imaním 2 mld. Sk. Keďže nie je prípustný zápis do obchodného registra v halieroch, navrhla Eximbanka zaokrúhliť túto sumu na 2,37 mil. Sk. „Výška ZI Eximbanky je podkladom a súčasťou štatistických výkazov a ukazovateľov a je sledovanou položkou všetkých oficiálnych dokumentov. Preto je žiaduce, aby vykazovaná suma ZI bola celým číslom,“ uvádza sa v návrhu na zvýšenie základného imania. Bilančná suma Eximbanky bola na konci minulého roka 4,614 mld. Sk, pričom finančný majetok dosiahol 4,182 mld. Sk. Vlastné imanie Eximbanky dosahovalo vtedy 3,193 mld. Sk a cudzie zdroje 17,3 mil. Sk. Zisk Eximbanky dosiahol za minulý rok 51,95 mil. Sk, pričom v jej fondoch sa zhromaždilo spolu 773 mil. Sk. Do týchto fondoch musia podľa zákona o Eximbanke odvádzať prostriedky všetci exportéri aj importéri.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS