ČLÁNOK
Zahraničný kapitál tvorí 81 % základného imania bánk v SR
13. mája 2002

Zahraničný kapitál sa ku koncu marca podieľal na celkovom základnom imaní bánk pôsobiacich na Slovensku viac ako 81 percentami a jeho výška predstavovala takmer 33,773 mld. Sk. Slovenské základné imanie dosiahlo 7,803 mld. Sk. Vyplýva to z údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska.

Z teritoriálneho hľadiska malo najväčší podiel na zahraničnom základnom kapitáli Luxembursko s 12,260 mld. Sk a za ním Rakúsko s 11,544 mld. Sk. Podstatne nižší objem zdrojov na úrovni 3,458 mld. Sk pochádzal z Českej republiky. Domovskou krajinou 1,65 mld. Sk, ktoré ku koncu marca tvorili základný kapitál bánk, bolo USA, ďalšie 1,598 mld. Sk boli z Veľkej Británie a 1,277 mld. Sk z Talianska. Banky účtovali v základom imaní tiež kapitál napríklad z Holandska, Francúzska alebo Cypru.

Slovenský bankový sektor vytvoril počas prvého štvrťroka zisk 3,217 mld. Sk. Väčšina bánk dosiahla zisk, ktorý ku koncu marca predstavoval 3,222 mld. Sk, strata ostatných bánk bola 4,6 mil. Sk. Bilančná hodnota bankových domov dosiahla ku koncu marca 918,831 mld. Sk. Komerčné banky evidovali 198,362 mld. Sk štandardných úverov poskytnutých klientom, štandardné pohľadávky s výhradou boli vo výške 43,899 mld. Sk. Hrubý objem klasifikovaných pohľadávok predstavoval 42,033 mld. Sk, pričom zhruba 70 % z nich kryli vytvorené opravné položky. Vklady a úvery od klientov predstavovali 596,558 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS