ČLÁNOK
Zahraničný dlh SR v auguste klesol na 11,974 mld. USD
29. novembra 2002

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska dosiahol ku koncu augusta 11,974 mld. USD, keď počas mesiaca klesol o 236 mil. USD. Od začiatku roka sa pritom zahraničná zadlženosť zvýšila o 593 mil. USD. Medzimesačný pokles zaznamenal dlhodobý aj krátkodobý zahraničný dlh. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Celkový dlhodobý zahraničný dlh medzimesačne poklesol o 82,8 mil. USD a ku koncu augusta dosiahol 8,543 mld. USD. Oficiálny zahraničný dlh vlády SR a NBS klesol o 100,5 mil. USD na 3,678 mld. USD.

V auguste v rámci komerčného sektora stúpli dlhodobé zahraničné záväzky podnikateľských subjektov o 14 mil. USD na 4,715 mld. USD. Dlhodobý zahraničný dlh komerčných bánk bol 149,3 mil. USD.

Krátkodobý zahraničný dlh Slovenska dosiahol ku koncu augusta 3,431 mld. USD, pričom počas mesiaca sa znížil o 153 mil. USD. Na tomto znížení sa najvýraznejšie podieľali krátkodobé pasíva vlády a NBS, ktoré z júlových 102,8 mil. USD klesli na nulu. Krátkodobé záväzky komerčných bánk sa znížili o 58,2 mil. USD na 941,9 mil. Sk. Krátkodobé pasíva podnikateľských subjektov naopak mierne stúpli o 7 mil. USD na 2,489 mld. USD.

Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol k ultimu augusta 2 226 USD, pričom ku koncu vlaňajška bol 2 095 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti júlu klesol o 0,71 percentuálneho bodu a k ultimu júla dosiahol 28,65 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS