ČLÁNOK
Zahraničný dlh SR v apríli vzrástol na 14,19 mld. USD
25. júla 2003

Hrubý zahraničný dlh Slovenska dosiahol ku koncu apríla 14,19 mld. USD po marcovom poklese na 13,811 mld. USD. V apríli sa dlh v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšil o 379,6 mil. USD. Vzrástli celkové dlhodobé aj celkové krátkodobé zahraničné záväzky. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Dlhodobý zahraničný dlh medzimesačne vzrástol o 325,1 mil. USD, pričom ku koncu apríla predstavoval 9,378 mld. USD. O 208,3 mil. USD sa zvýšil dlhodobý zahraničný dlh vlády a NBS, vzrástli aj dlhodobé záväzky podnikateľských subjektov. Celkový krátkodobý zahraničný dlh v apríli dosiahol 4,812 mld. USD, čo je oproti marcu rast o 54,5 mil. USD. Pod tento rast sa podpísalo výraznejšie zvýšenie krátkodobých záväzkov podnikateľských subjektov o 182,3 mil. USD. Naopak, krátkodobé pasíva komerčných bánk medzimesačne klesli.

Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol v apríli 2 638 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti marcu mierne klesol na úroveň 33,9 %. Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 14,2 mld. USD a zahraničných aktív vo výške 15 mld. USD dosiahla k 30. aprílu veriteľskú pozíciu 800 mil. USD, čo predstavuje v porovnaní so začiatkom roka pokles o 100 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS