ČLÁNOK
Zahranicný dlh SR stúpol v januári na 14,544 mld. USD
25. apríla 2003

Celkový hrubý zahranicný dlh Slovenska dosiahol ku koncu januára podla predbežných údajov 14,544 mld. USD a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom stúpol o 1,356 mld. USD. Pod zvýšenie zahranicného dlhu sa podpísali hlavne záväzky zo štátnych dlhopisov denominovaných v korunách a kurzové rozdiely a krátkodobé pasíva komercných bánk. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda.

Celkový dlhodobý zahranicný dlh medzimesacne vzrástol o 1,047 mld. USD a dosiahol 9,998 mld. USD. Stúpli najmä záväzky zo štátnych dlhopisov denominovaných v korunách o 939,8 mil. USD. Ako vysvetlil Onda, pri položke „vlastníci dlhopisov denominovaných v SKK“, ktorá je súcastou vládneho zahranicného dlhu, išlo o prechodný stav, ktorý spôsobilo uskutocnenie termínovaného obchodu jednej z komercných bánk s nerezidentským bankovým subjektom v závere mesiaca. Podiel tohto obchodu na celkovom objeme emisií predstavoval 34,2 %. „Splatnost tohto obchodu vypršala zaciatkom februára, cím sa stav štátnych dlhopisov podstatne znížil,“ povedal. Dlhodobé záväzky komercného sektora klesli v januári o 142 mil. USD na 103,7 mil. USD. Dlhodobé záväzky podnikatelských subjektov stúpli o 195,3 mil. USD na 5,161 mld. USD.

Celkový krátkodobý zahranicný dlh ku koncu januára dosiahol 4,546 mld. USD, co predstavuje medzimesacný nárast o 309,5 mil. USD. Krátkodobé pasíva komercných bánk stúpli o 452,2 mil. USD na 1,742 mld. USD, krátkodobé pasíva podnikatelských subjektov naopak klesli o 142,7 mil. USD na 2,804 mld. USD.

Podiel celkového hrubého zahranicného dlhu na obyvatela SR dosiahol v januári 2 704 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahranicnom dlhu SR oproti decembru klesol o 0,86 % a k ultimu januára 2003 dosiahol 31,26 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS