ČLÁNOK
Zahraničný dlh SR ku koncu februára 11,499 mld. USD
31. mája 2002

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska dosiahol ku koncu februára 11,499 mld. USD, od začiatku roka sa tak zvýšil o 456,4 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol ku koncu februára 2 138 USD, pričom ku koncu minulého roka bol 2 095 USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie Národnej banky Slovenska (NBS).

Zahraničný dlh vlády SR a centrálnej banky dosiahol ku koncu februára 3,35 mld. USD, od začiatku roka sa tak zvýšil o 565,1 mil. USD. Celková zahraničná zadlženosť komerčných bánk a podnikateľských subjektov vrátane zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom v slovenskej mene stúpla za prvé dva mesiace roka o 244,4 mil. USD na 7,831 mld. USD. Dlh obcí predstavoval 97,2 mil. Sk a zahraničná zadlženosť vládnych agentúr 220,9 mil. Sk.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky ku koncu februára predstavovali 8,4 mld. USD. Celkový krátkodobý zahraničný dlh k ultimu februára dosiahol 3,1 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR dosiahol 27,21 %.

Podľa novej metodiky sú s účinnosťou od januára 2002 súčasťou vykazovania zahraničného dlhu SR aj záväzky vyplývajúce zo zlatých swapov a repoobchodov NBS. Zmenila sa aj metodika vykazovania zahraničného dlhu Štátneho fondu cestného hospodárstva, ktorý k 1. januáru tohto roka zanikol a jeho dlh sa počíta priamo do zahraničného dlhu vlády SR. Dovtedy sa počítal ako súčasť dlhu vládnych agentúr.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS