ČLÁNOK
Zahranicný dlh SR klesol v novembri na 12,17 mld. USD
28. februára 2003

Celkový hrubý zahranicný dlh Slovenska dosiahol ku koncu novembra 12,17 mld. USD, ked pocas mesiaca poklesol o 29,8 mil. USD. Od zaciatku minulého roka sa pritom zahranicná zadlženost zvýšila o 789,4 mil. USD. Dlhodobý dlh na medzimesacnej báze klesol, krátkodobý sa naopak zvýšil. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Celkový dlhodobý zahranicný dlh medzimesacne klesol o 111,8 mil. USD a ku koncu novembra dosiahol 8,434 mld. USD. Oficiálny zahranicný dlh vlády SR a NBS klesol o 119,2 mil. USD na 3,438 mld. USD, pricom pokles ovplyvnilo najmä splatenie fiduciárneho úveru Fondu národného majetku SR. V novembri v rámci komercného sektora poklesli dlhodobé zahranicné záväzky podnikatelských subjektov o 2 mil. USD na 4,83 mld. USD. Dlhodobý zahranicný dlh komercných bánk bol 165,3 mil. USD.

Krátkodobý zahranicný dlh Slovenska dosiahol ku koncu novembra 3,736 mld. USD, pricom pocas mesiaca sa zvýšil o 82 mil. USD. Krátkodobé záväzky komercných bánk sa zvýšili o 131 mil. USD na 980 mil. USD. Krátkodobé pasíva podnikatelských subjektov stúpli o 43,8 mil. USD na 2,745 mld. USD. Krátkodobý zahranicný dlh vlády a NBS pritom klesol z októbrovej úrovne 104,1 mil. USD na 11,3 mil. USD.

Podiel celkového hrubého zahranicného dlhu na obyvatela SR dosiahol k ultimu novembra 2 262 USD, pricom ku koncu roka 2001 bol 2 095 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahranicnom dlhu SR oproti októbru vzrástol o 0,75 % a k ultimu novembra dosiahol 30,70 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS