ČLÁNOK
Zahraničný dlh Slovenska vlani v októbri 11,1 mld. USD
16. januára 2002

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska predstavoval ku koncu októbra minulého roku 11,112 mld. USD, čo predstavuje medzimesačný nárast o 137,1 mil. USD. Od začiatku roka 2001 tak stúpol o 30,8 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol ku koncu októbra 2 066 USD, pričom k ultimu septembra 2001 predstavoval 2 040 USD. V závere roka 2000 bol hrubý zahraničný dlh na obyvateľa vo výške 2 021 USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie Národnej banky Slovenska (NBS).

Zahraničný dlh vlády SR a centrálnej banky dosiahol 2,585 mld. USD, od januára tak klesol o 331,9 mil. USD. Celková zahraničná zadlženosť komerčných bánk a podnikateľských subjektov vrátane zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom v slovenskej mene ku koncu októbra 2001 dosiahla 7,835 mld. USD. Dlh obcí predstavoval 104,4 mil. USD. Zahraničný dlh vládnych agentúr poklesol v októbri o 11,5 mil. USD na 587,9 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky 8,0 mld. USD. Celkový krátkodobý zahraničný dlh k ultimu októbra 2001 dosiahol 3,1 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR tvoril 27,80 %. Najvýraznejší nárast zo štruktúrovaných údajov zahraničného dlhu SR zaznamenal krátkodobého dlh komerčných bánk, ktorý ku koncu októbra 2001 vzrástol oproti koncu septembra o 116,4 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS