ČLÁNOK
Zahraničný dlh Slovenska v júni vzrástol o 78 mil. USD
6. septembra 2001

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska predstavoval ku koncu júna 10,7 mld. USD, čo oproti mesiacu máj predstavuje nárast o 78 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa pritom dosiahol úroveň 1 993 USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie Národnej banky Slovenska (NBS).

V júni dosahovala účasť nerezidentov na vlastníctve korunových štátnych dlhopisov úroveň 313,8 mil. USD, čo oproti predchádzajúcemu mesiacu predstavuje nárast o 122,4 mil. USD. Zahraničný dlh vlády SR a NBS bol na úrovni 2,7 mld. USD. Koncom júna 2001 pritom Ministerstvo financií SR uhradilo Nemeckej spolkovej republike prvú časť splátky vládneho dlhu vo výške 65 mil. DEM, ktorá vyplýva zo zadlženia Slovenska voči bývalej NDR.

Celková zahraničná zadlženosť komerčných bánk a podnikateľských subjektov vrátane zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom v slovenskej mene dosiahla 7,3 mld. USD. Dlh obcí pritom ku koncu júna predstavoval 101,8 mil. USD. Zahraničný dlh vládnych agentúr bol vykázaný čiastkou 562,5 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti Slovenska predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky 8,0 mld. USD. Celkový krátkodobý zahraničný dlh bol k ultimu júna vykázaný čiastkou 2,7 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR dosiahol ku koncu júna 25,17 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS