ČLÁNOK
Zahraničný dlh Slovenska ku koncu júla 12,210 mld. USD
25. októbra 2002

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska dosiahol ku koncu júla 12,210 mld. USD, pričom počas samotného júla sa zvýšil o 177,9 mil. USD. Dlhodobý a krátkodobý zahraničný dlh pritom počas júla zaznamenali protichodný vývoj. Od začiatku roku sa zahraničný dlh zvýšil o 829 mil. USD.

Celkový dlhodobý zahraničný dlh medzimesačne poklesol o 92,7 mil. USD a ku koncu júla dosiahol 8,626 mld. USD. V júli v rámci komerčného sektora výraznejšie poklesli dlhodobé zahraničné záväzky podnikateľských subjektov, keď sa znížili o 200,7 mil. USD na 4,701 mld. USD. Oficiálny zahraničný dlh vlády SR a Národnej banky Slovenska na druhej strane vzrástol o 105,7 mil. USD na 3,779 mld. USD. Dôvodom bol najmä nárast štátnych dlhopisov denominovaných v korunách vo vlastníctve nerezidentov. Dlhodobý zahraničný dlh komerčných bánk bol 145,5 mil. USD.

Krátkodobý zahraničný dlh Slovenska dosiahol ku koncu júla 3,585 mld. USD, pričom počas mesiaca sa zvýšil o 270,5 mil. USD. Na tomto zvýšení sa výraznejšie podieľali krátkodobé pasíva komerčnej sféry, ktoré stúpli o 201,1 mil. USD. Krátkodobé záväzky komerčných bánk z toho vzrástli o 180,8 mil. USD na 1 mld. USD a krátkodobé záväzky podnikateľských subjektov stúpli o 20,3 mil. USD na 2,482 mld. USD. V rovnakom období vzrástli aj krátkodobé korunové pasíva vlády, ktoré zahŕňajú štátne pokladničné poukážky vlastnené nerezidentami. Krátkodobý dlh vlády a NBS tak bol 102,8 mil. USD.

Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol k ultimu júla 2 270 USD, pričom ku koncu vlaňajška bol 2 095 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti júnu vzrástol o 1,82 % a k ultimu júla dosiahol 29,36 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS