ČLÁNOK
Zahraničný dlh Slovenska klesol v máji o 468 mil. USD
16. augusta 2001

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska predstavoval ku koncu mája 10,6 mld. USD, počas piateho mesiaca v roku tak klesol o 468 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol 1 979 USD. Informovalo o tom tlačové oddelenie centrálnej banky.

Pokles celkovej zadlženosti Slovenska spôsobili predovšetkým splátky menovitej hodnoty štátnych dlhopisov v sume 15 mld. JPY emitovaných v roku 1998 na zahraničnom kapitálovom trhu, splátky zahraničných úverov podnikateľských subjektov a kurzové rozdiely. V máji dosahovala účasť nerezidentov na vlastníctve korunových štátnych dlhopisov štandardnú úroveň 191 mil. USD, čo zodpovedá približne 4 % hodnoty nesplatených korunových štátnych dlhopisov.

Zahraničný dlh vlády SR a Národnej banky Slovenska (NBS) dosiahol 2,6 mld. USD. Dlh vládnych agentúr bol 558,2 mil. USD a dlh obcí 99,1 mil. USD. Celková zahraničná zadlženosť komerčných bánk a podnikateľských subjektov predstavovala ku koncu mája 7,327 mld. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky predstavovali 7,9 mld. USD. Celkový krátkodobý zahraničný dlh k ultimu mája predstavoval 2,6 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu mája dosiahol 24,91 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS