ČLÁNOK
Zahraničný dlh Slovenska klesol na 14,298 mld. USD
30. mája 2003

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska dosiahol k ultimu februára 14,298 mld. USD a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesol o 246,4 mil. USD. Dlhodobé a krátkodobé zahraničné záväzky sa pritom vyvíjali protichodne. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Dlhodobý zahraničný dlh medzimesačne poklesol o 818,8 mil. USD a ku koncu februára predstavoval 9,180 mld. USD. Na poklese dlhodobého zahraničného dlhu sa výraznou mierou podieľalo zníženie záväzkov z titulu štátnych dlhopisov denominovaných v korunách vo vlastníctve nerezidentov o 853 mil. USD. Dlhodobý zahraničný dlh vlády a NBS tak predstavoval 3,876 mld. USD. Komerčné banky mali dlh 159,8 mil. USD a podnikateľské subjekty 5,144 mld. USD.

Krátkodobý zahraničný dlh ku koncu februára dosiahol 5,119 mld. USD, čo predstavuje oproti januáru výrazný nárast o 572,5 mil. USD. Podstatnú časť z toho, až 81,6 %, predstavovali záväzky NBS z repoobchodov, ktoré narástli z nulovej úrovne na 467 mil. USD. Na náraste celkového krátkodobého zahraničného dlhu ku koncu februára sa v rámci komerčného sektora viac podieľali záväzky podnikateľských subjektov ako záväzky komerčných bánk. Záväzky podnikateľov totiž stúpli o 77,2 mil. USD na 2,882 mld. USD a dlh komerčných bánk o 28,3 mil. USD na 1,77 mld. USD.

Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol v apríli 2 658 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti januáru vzrástol o 4,54 % a k ultimu februára dosiahol 35,80 %. Za všeobecne akceptovateľnú hranicu tohto pomerového ukazovateľa sa pritom považuje 30 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS