ČLÁNOK
Zahranicný dlh Slovenska bol vlani 13,188 mld. USD
28. marca 2003

Celkový hrubý zahranicný dlh Slovenska dosiahol ku koncu minulého roka podla predbežných údajov 13,188 mld. USD. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol o 1,018 mld. USD. Na zvýšení zahranicného dlhu SR k ultimu roka 2002 sa 45 percentami podielali kurzové rozdiely vyplývajúce z pohybu krížového výmenného kurzu EUR voci USD. Euro totiž v decembri zhodnotilo voci doláru o 4,9 %. Informovala o tom Národná banka Slovenka.

Celkový dlhodobý zahranicný dlh medzimesacne vzrástol o 517,9 mil. USD a ku koncu decembra minulého roka predstavoval hodnotu 8,952 mld. USD. Pocas decembra sa dlh v sektore vlády a NBS zvýšil o 301,9 mil. USD na 3,740 mld. USD. Na náraste dlhu vlády a cenrálnej banky sa 183,8 mil. USD podielalo zvýšenie držby dlhopisov denominovaných v korunách zahranicnými veritelmi.

Celkový krátkodobý zahranicný dlh ku koncu decembra dosiahol 4,237 mil. USD, co predstavuje oproti novembru nárast o 500,4 mil. USD. Na tomto zvýšení sa podielali najmä krátkodobé pasíva komercných bánk, ktoré stúpli o 309,5 mil. USD na 1,290 mld.USD. Krátkodobé pasíva podnikatelských subjektov sa zvýšili o 202,1 mil. USD na 2,947 mld. USD.

Podiel celkového hrubého zahranicného dlhu na obyvatela SR dosiahol ku koncu decembra 2 452 USD, ku koncu roka 2001 bol pricom ku koncu vlanajška bol 2 095 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahranicnom dlhu SR oproti novembru vzrástol o 1,42 precentuálneho bodu a k ultimu decembra dosiahol 32,12 %. Za všeobecne akceptovatelnú hranicu u tohto ukazovatela sa pritom považuje 30 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS