ČLÁNOK
Zahraničný dlh prekročil hranicu 2000 USD na obyvateľa
2. augusta 2000

Celková hrubá zahraničná zadlženosť Slovenska pokračovala v raste a dosiahla k 30. aprílu výšku 10,769 mld. USD. V porovnaní so stavom ku koncu marca vzrástlo zadlženie Slovenska o 179 mil. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa v apríli predstavoval 2 015 USD, zatiaľ čo v marci dosahoval 1 981 USD. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS). Slovensko tak vykázalo najvyššiu hrubú zahraničnú zadlženosť od zmeny metodiky v januári 1999, kedy dlh dosiahol 12 mld. USD, teda 2 236 USD na obyvateľa.

Vzhľadom na realizáciu emisie eurobondov v objeme 500 mil. EUR sa zvýšilo oficiálne zadlženie vlády a NBS oproti marcu o 370,4 mil. USD na aprílových 3,039 mld. USD. Celková zadlženosť komerčnej sféry poklesla v apríli o 180 mil. USD na 7,390 mld. USD. Dlh obcí, ktorý reprezentujú emitované dlhopisy Bratislavy, predstavoval 61,2 mil. USD a dlh vládnych agentúr bol 278,1 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR predstavovali celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva 8 342,1 mil. USD. Celkový krátkodobý dlh bol vykázaný v sume 2 426,4 mil. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR dosiahol 22,53 %.

Čista zahraničná zadlženosť dosiahla ku koncu apríla 3,9 mld. USD a od začiatku roka poklesla o 0,5 mld. USD, pričom najvyšší pokles čistého zahraničného zadlženia o 0,3 mld. USD zaznamenala podniková sféra. Čistá zahraničná zadlženosť predstavuje rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti a zahraničných aktív vo výške 6,9 mld. USD, ktoré reprezentujú devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry okrem majetkových účastí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS