ČLÁNOK
Zahraničný dlh bude po budúcoročnom poklese rásť
18. decembra 2002

Celkový hrubý zahraničný dlh Slovenska by mal ku koncu tohto roka dosiahnuť 11,680 mld. USD, čo by znamenalo medziročný nárast o 167,1 mil. USD. Vyšší rast zahraničných aktív v porovnaní s rastom hrubého zahraničného dlhu umožní, že k ultimu roka 2002 čistý zahraničný dlh poklesne na 0,7 mld. USD. Čistý zahraničný dlh je rozdiel celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti a celkových zahraničných aktív. Vyplýva to z menového programu Národnej banky Slovenska (NBS).

V budúcom roku by mal celkový hrubý zahraničný dlh klesnúť o 167,4 mil. USD na 11,512 mld. USD. Splátky istiny vládnych dlhopisov spôsobia v roku 2003 zníženie oficiálneho zahraničného dlhu o 820,1 mil. USD. Nárast ostatného dlhodobého zahraničného dlhu o 375,1 mil. USD bude determinovaný aj zvýšenými výpožičnými aktivitami podnikového sektora formou finančných úverov a emisiou cenných papierov na zahraničnom trhu. Financovanie dovozu aj krátkodobými obchodnými úvermi spôsobí v roku 2003 aj rast krátkodobého zadlženia o 277,9 mil. USD.

Určujúcim faktorom pre rast hrubého zahraničného dlhu v ďalších rokoch budú nové výpožičky podnikového sektora, ktoré by mali spolu s priamymi investíciami a príspevkami do kapitálových transferov slúžiť na zvýšenie technickej úrovne hospodárstva SR. Hrubý zahraničný dlh tak podľa NBS porastie z 11,617 mld. USD v roku 2004, na 12,264 mld. USD v roku 2005 a 12,975 mld. USD v roku 2006.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS