ČLÁNOK
Zahraniční investori vyjadrujú obavy o ďalší vývoj v Argentíne
2. januára 2001

Podľa najnovších informácií je konfrontácia medzi argentínskym prezidentom a opozíciou kontrolovaným Kongresom natoľko vážna, že ohrozuje realizáciu nevyhnutných ekonomických reforiem v tejto latinskoamerickej krajine.

Argentínska vláda chce urobiť maximum, aby sa jej podarilo dostať pod kontrolu enormný zahraničný dlh, ktorý dosiahol čiastku 123,7 miliardy USD.

Zahraničná pomoc vo výške 39,7 miliardy amerických dolárov, ktorú aranžuje Medzinárodný menový fond je však viazaná na viaceré podmienky, ktoré sú v terajšom štádiu vzťahov medzi exekutívou a zákonodarným zborom, značne diskutabilné. Vláda sa zaviazala, že do roku 2005 posunie Argentínu z „červených do čiernych ekonomických ukazovateľov“.

Vplyvná ratingová agentúra S&P vo včera zverejnených dokumentoch konštatuje, že politicko-ekonomická klíma v Argentíne nepôsobí podporne vo vzťahu k zamýšľaným reformám. Vláda napríklad chce dosiahnuť dohodu s guvernérmi jednotlivých provincií o zmrazení výdavkových položiek v období budúcich piatich rokov, má pripravené nové modely sociálneho a penzijného zabezpečenia, ako aj nový návrh rozpočtu na rok 2001. Toto všetko však naráža na odpor Kongresu, na jeho neústupčivosť a neochotu pristúpiť na kompromis. Napriek naliehavosti situácie nie je ani vláda schopná „vybudovať mosty“ smerom k legislatívnemu zboru.

Určitým východiskom má byť to, že prezident dostane právomoci, ktoré mu patria v mimoriadnych situáciách.

Má ísť o široké uplatnenie práva veta, ale aj o využitie dekrétov pri presadzovaní jednotlivých zámerov vlády. Týmto spôsobom sa má stať priechodným program verejných prác do roku 2005 v celkovom objeme 20 miliárd dolárov, ktorý má byť jedným z nástrojov naštartovania momentálne stagnujúcej ekonomiky.

Argentínsky prezident chce tiež vetovať zmeny, ktoré navrhujú poslanci v rozpočte na rok 2001. Dekrétom sa majú realizovať aj zásadné zmeny v existujúcej argentínskej sociálnej a penzijnej schéme, čo je jedna z kľúčových podmienok Medzinárodného menového fondu.

Zahraniční investori tieto zámery vítajú, no zároveň sú veľmi skeptickí ohľadne ich konkrétneho splnenia.

Standard&Poor´s Credit Week konštatuje, že terajší vývoj v Argentíne môže zabrániť nielen pozitívnym zmenám, ale aj totálne zablokovať prinavrátenie dôveryhodnosti jej ekonomike. V rámci takéhoto scenára sa argentínske hospodárstvo bude môcť sotva vydať na cestu, ktorej ambíciou je takzvaný „nový začiatok“…


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS