ČLÁNOK
Zahraniční investori majú záujem o Slovensko
3. mája 2000

V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol jej generálny riaditeľ Roman Minarovič. Podľa jeho slov SNAZIR len za posledný týždeň zaregistroval ďalšie štyri prípady záujmu o SR zo strany zahraničných investorov s potenciálom približne 800 nových pracovných miest.

„Zatiaľ však zostáva len pri záujme, pretože aj spoločnosti, s ktorými SNAZIR momentálne rokuje, očakávajú oveľa ústretovejší prístup od Slovenska. Ide predovšetkým o infraštrukturálne pripravené územia, jasne definované podmienky daňových úľav a príspevky na novovytvorené pracovné miesta,“ povedal R. Minarovič.

Podľa neho je možné skutočne výrazný prílev zahraničných investícií na Slovensko očakávať až po podstatnom zlepšení legislatívneho a inštitucionálneho rámca upravujúceho túto oblasť. V tejto súvislosti pre SITA uviedol, že so schváleným návrhom nových stimulov pre prílev priamych zahraničných investícií (PZI), ktorý vláda SR prerokovala na svojom minulotýždňovom zasadnutí sa SNAZIR plne stotožňuje a navrhnuté stimuly podporuje. „Doterajšia situácia nebola z pohľadu stimulov pre prílev PZI v SR vyhovujúca. Okolité krajiny totiž za obdobie posledných 5 až 6 rokov vytvorili skutočne transparentný a efektívny systém podpory PZI, čo bolo hlavným dôvodom záujmu investorov o tieto krajiny,“ zdôvodnil R. Minarovič.

Generálny riaditeľ SNAZIR-u zatiaľ nechcel konkretizovať zahraničné projekty, ktoré by sa v krátkom čase mali na Slovensku zrealizovať. „Väčšina investorov totiž súčasne rokuje aj so zástupcami iných krajín, a preto sa o úspešnosti našich rokovaní dá skutočne hovoriť až po definitívnom oznámení zo strany investora, že bude svoju investíciu lokalizovať v SR,“ povedal. Zároveň dodal, že takéto vyjadrenia má SNAZIR momentálne od dvoch investorov, ktorí by mali v krátkom čase svoje rozhodnutie oznámiť na tlačovej konferencii.

V uplynulom roku predstavoval objem priamych zahraničných investícií smerujúcich na Slovensko vrátane reinvestovaného zisku takmer 12,5 mld. Sk. Tento údaj zahŕňa investície do podnikovej a bankovej sféry a zohľadňuje tiež odlev PZI zo Slovenska. V porovnaní s rokom 1998, keď boli na Slovensko prostredníctvom PZI investované prostriedky v objeme takmer 16 mld. Sk, to predstavuje pokles o jednu pätinu. Celkový objem PZI umiestených na Slovensku k 31. decembru minulého roku dosiahol 86,385 mld. Sk. Vzhľadom na pripravované zmeny v oblasti podpory prílevu PZI očakáva R. Minarovič v tomto roku na Slovensku nárast ich objemu oproti roku 1999.

Podľa R. Minaroviča nie je možné kvantifikovať množstvo pracovných miest, ktoré boli prostredníctvom PZI vytvorené, pretože tento údaj nie je zatiaľ štatistickým úradom SR sledovaný. „Treba však povedať, že aj napriek výraznému nárastu nezamestnanosti v SR v uplynulom roku, zamestnanosť v spoločnostiach s účasťou zahraničného kapitálu zostala zachovaná, prípadne boli vytvorené nové pracovné miesta,“ uviedol generálny riaditeľ.

SNAZIR je vládna agentúra, ktorej hlavnou činnosťou je pomoc zahraničným investorom pri ich začiatkoch v podnikaní na Slovensku a reprezentácia SR v zahraničí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS