ČLÁNOK
Zahraniční akcionári majú 6 zástupcov v dozornej rade PKB
30. mája 2000

Vstup zahraničného investora oficiálne potvrdilo valné zhromaždenie akcionárov Prvej komunálnej banky (PKB), a.s., Žilina. Nadnárodná finančná skupina Dexia Project and Public Finance International Bank a Österreichische Kommunalkredit AG, ktoré získali spoločne 78 % akcií PKB, dosadili šiestich svojich zástupcov do sedemčlennej dozornej rady PKB. Akcionári potvrdili vo funkcii doterajšieho predsedu predstavenstva a prezidenta banky Jozefa Mihalika.
Ako povedal zástupca Dexie v dozornej rade PKB Gérard Bayol, finančná skupina sa rozhodla pre vstup do PKB vzhľadom na jej popredné postavenie na domácom trhu v oblasti financovania samospráv. Ďalšími dôvodmi bol podľa neho pokrok, ktorý dosiahla Slovenská republika v snahe o vstup do Európskej únie a nové príležitosti z toho vyplývajúce, ako aj kvalitný manažment banky. Noví investori chcú posilniť špecializáciu banky na komunálne projekty, ako aj rozšíriť jej retailovú činnosť. Slovenská banka si naopak od vstupu zahraničného kapitálu sľubuje uľahčenie prístupu k lacným úverovým zdrojom na medzinárodných trhoch. PKB rokuje s Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o získaní zdrojov na úvery pre komunálne projekty. V blízkom čase očakáva banka podľa J. Mihalika získanie prvej tranže úveru v celkovom objeme 2 mld. Sk od EIB, ktorý je určený na financovanie environmentálnych projektov. Úroková sadzba zdrojov poskytovaných bankou na tento účel má byť 9 až 10 % p.a.
PKB skončila minulý rok s bilančnou sumou 20,176 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 102 mil. Sk. Čistý zisk banky klesol medziročne zo 186,7 mil. Sk na 18,195 mil. Sk. Výnosy z finančných operácií vzrástli o 46 % na 346,5 mil. Sk. Objem úverov, ktoré banka poskytla komunálnej sfére, je v súčasnosti 2,8 mld. Sk a posledné tri roky sa pohybuje v rozmedzí 2,6 – 2,9 mld. Sk. Dlhodobé úvery dosahujú 40-percentný podiel, strednodobé so splatnosťou 4 – 5 rokov majú podiel 30 %. V tomto roku sa podľa akcionármi schváleného podnikateľského plánu rozšíri počet pracovísk PKB o päť, pričom popri žilinskej vznikne druhá centrála banky v Bratislave.
Prioritami rozvoja banky sú podľa jej majoritných akcionárov prehlbovanie služieb obyvateľstvu, výrazná orientácia na komunálny sektor a zníženie podielu financovania podnikateľskej sféry.
Dexia Project and Public Finance International Bank je jednou z 20 najväčších európskych bánk s bilančnou sumou 245 mld. eur. Okrem projektového financovania a komerčného bankovníctva sa zaoberá aj súkromným bankovníctvom a správou aktív. V minulom roku dosiahla čistý zisk 761 mil. eur. Banka Österreichische Kommunalkredit AG je najväčšou rakúskou bankou špecializovanou na financovanie komunálnej sféry. Jej bilančná suma je 30,536 mld. ATS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS