ČLÁNOK
Zahraničné investície na obyvateľa sú 370 USD
9. júla 2001

Slovenská agentúra pre investície a obchod (SARIO), a.s. Bratislava v minulom roku oslovila 290 zahraničných výrobných spoločností, zahraničných bánk, profesionálnych združení, obchodných komôr, konzultačných firiem a eviduje približne 81 rozpracovaných projektov. V roku 2000 zrealizovala celkom 7 projektov, ktoré vytvorili 1660 pracovných miest s plánovanou expanziou na 2260 pracovných miest. Výška plánovanej investície je cca 91.5 mil. USD. Uviedol to predseda predstavenstva agentúry Alan Sitár.

Premiér Mikuláš Dzurinda tvrdí, že slovenská vláda považuje prílev zahraničných investícií za základný determinant ekonomického napredovania Slovenska. Zvlášť akcentoval význam prijatých legislatívnych opatrení, ktoré Vláda SR realizovala od roku 1999 s cieľom zvýšiť atraktivitu Slovenska ako investičnej destinácie a zvýšiť hospodársku kredibilitu SR.

Vicepremiér Ivan Mikloš uviedol, že po počiatočnej opatrnosti zahraničných investorov v roku 1999, možno rok 2000 označiť v príleve PZI za rekordný. A to nielen v príleve PZI z pohľadu SR, keď nárast v roku 2000, o cca. 2 mld. USD predstavoval vyššiu sumu ako prílev za roky 1990 až 1999, ale aj v porovnaní s ostatnými tranzitívnymi krajinami strednej a východnej Európy, keď sme sa v prepočte na jedného obyvateľa sumou 370 USD zaradili na druhé miesto za Českú republiku.

Ministerstvo hospodárstva SR považuje za jednu z kľúčových otázok prílevu priamych zahraničných investícií problematiku priemyselných parkov, ktoré rovnako ako Vláda SR vníma ako jeden z nástrojov reštrukturalizácie podnikateľského sektora a čiastočnej rekonštrukcie pôvodných výrobných kapacít. Štátna podpora budovania priemyselných parkov je obsiahnutá v novom zákone o priemyselných parkoch, ktorý vstúpil do platnosti 1. júna tohoto roku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS