ČLÁNOK
Zahraničné investície do východoeurópskych štátov dosiahli v roku 1997 rekordný prírastok 23 mld. USD.
31. marca 1998

Poľsko s 25 % a Rusko s 28 % investovaného kapitálu prekonali koncom uplynulého roka po prvýkrát Maďarsko. Objem nových investícií smerujúcich na Slovensko a do ČR však kvôli ťažkej hospodárskej pozícii od roku 1995 klesá. Vyplýva to z údajov rakúskeho Ministerstva hospodárstva, ktoré zverejnila agentúra APA. Prvenstvo v objeme investícií na jedného obyvateľa si naďalej udržiava Maďarsko, za ktorým nasledujú Slovinsko a Estónsko. Prírastok investícií do Maďarska bol však v poslednom období nižší, pričom v uplynulom roku získali Maďari „len“ 10 % celkových investícií do tohto regiónu. Najväčší investičný boom zaznamenáva od roku 1995 Poľsko. Na atraktivite pomaly získava predovšetkým juhoeurópska oblasť. Zvláštnu pozornosť investorov má hlavne slovinský a chorvátsky trh. Od roku 1996 sa stalo Rumunsko tiež podstatným príjemcom investícií. Podstatne stúpli zahraničné investície v minulom roku i v Bulharsku. Správa APA podrobnejšie skúma alokáciu rakúskeho kapitálu. Investície tejto krajiny do východných štátov stúpli v roku 1997 o 843 mil. USD (resp. 6,2 %) na približne 5 mld. USD. Ich podiel na celkových nových investíciách však klesol na 3,6 %, čo je doposiaľ najnižšia registrovaná hodnota. Napriek tomu je Rakúsko naďalej piatym najväčším investorov v tomto regióne. Najobľúbenejším trhom pre rakúskych investorov je Poľsko. Najväčší trhový podiel však vybudovali v Chorvátsku (29 %) v na Slovensku (37 %).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS