ČLÁNOK
Zahraničné firmy žiadajú koordináciu štátnych inštitúcií
27. decembra 2000

Aby Slovensko dokázalo prilákať zahraničných investorov, je dôležité zapojiť do spolupráce s potenciálnym investorom všetkých zainteresovaných. Ide o to, aby zložky štátnej správy na všetkých stupňoch ako aj predstavitelia samosprávy postupovali koordinovane. Ako ďalej uviedol generálny manažér firmy Molex pre východnú a strednú Európu Franz Vollmann, aj zo strany investora je dôležité dlho a podrobne komunikovať so zástupcami mnohých inštitúcií štátnej správy a samosprávy. „Jednotlivé inštitúcie musia vidieť spoločný cieľ a odložiť vlastné záujmy, ak chcú presvedčiť investorov zo zahraničia, že sa oplatí investovať na Slovensku,“ povedal F. Vollmann.

F. Vollmann takto zhodnotil skúsenosti americkej spoločnosti Molex počas prvého roka realizácie priamych investícií na Slovensku. Americký producent konektorov pre telekomunikačný, automobilový a spotrebný priemysel sa rozhodol vybudovať nový výrobný závod v obci Kechnec blízko Košíc. Zaviazal sa, že počas desiatich rokov preinvestuje 75 mil. USD a vytvorí 600 nových pracovných príležitostí. F. Vollmann v hodnotení uplynulého roka ocenil spoluprácu s úradmi, dodávateľmi ako aj kvalitu pracovnej sily na Slovensku.

Počas prvého roka bola ukončená výstavba prvej časti výrobného závodu, kde sa v zušľachťovacom styku montujú konektory pre automobilový a telekomunikačný priemysel. Celý objem produkcie sa exportuje do nemeckých odberateľských závodov Molexu. Mesačne vyprodukuje Molex na východe Slovenska pridanú hodnotu vo výške okolo 600 tis. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS