ČLÁNOK
Zahraničné banky využili právo na cross-default
30. novembra 1998

V Košiciach to v piatok počas Výročného stretnutia hutníkov SR ´98 pred novinármi povedal minister hospodárstva SR Ľudovít Černák, ktorý zároveň odmietol komentovať toto rozhodnutie zahraničných bánk. Vláda SR je podľa jeho slov rozhodnutá aj naďalej pomáhať VSŽ Holding, nie však garanciami na možné preklenovacie úvery od prípadného investora. Podľa Ľ. Černáka môžu VSŽ riešiť súčasnú situáciu získaním dôvery niektorej z bánk na preklenovací úver, alebo na garancie ostatným finančným inštitúciám, ktoré požiadali VSŽ požiadali o predčasné splatenie úverov. Pritom sa VSŽ budú musieť podľa neho zbaviť „všetkého čo majú“, začať splácať záväzky a dostať sa tak do likvidity a reálneho cash-flow. „Táto cesta je však tŕnistá a málo pravdepodobná,“ dodal Ľ. Černák. Za reálnejší označil vstup strategického partnera, alebo uplatnenie záložných správ finančnými inštitúciami, ktoré môžu podľa Ľ. Černáka získať pre VSŽ strategického partnera s reálnym kapitálom na okamžité vykrytie záväzkov. Ľ. Černák pripustil, že istým stabilizačným faktorom súčasnej situácie vo VSŽ by boli aj radikálne personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade VSŽ Holding, ku ktorým by mohli dôjsť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti 11. decembra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS