ČLÁNOK
Zahraničné banky nesmú v Rusku otvárať pobočky
17. marca 2013

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok podpísal vládny návrh zákona, ktorý zahraničným bankám zakazuje otvárať pobočky v Ruskej federácii. Zákon prijala štátna Duma 22. februára, horná komora parlamentu Rada federácie ho potvrdila 6. marca. Novou legislatívou vláda napĺňa stratégiu rozvoja bankovníctva do roku 2015 a do právneho systému prináša výsledky dohôd v rámci prístupových rokovaní o členstve Ruska v Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Informovala o tom ruská tlačová agentúra RAPSI.

  Z novej legislatívy vypadáva termín pobočka banky a články upravujúce registráciu finančných inštitúcií so zahraničným kapitálom po novom nepočítajú ani s termínom „pobočky zahraničnej banky“. Zákon stanovuje, že zahraničný kapitál v bankovom systéme krajiny držia dcérske spoločnosti cudzích bánk registrované podľa ruských zákonov.

Pobočky, na rozdiel od dcérskych spoločností zahraničných bánk, nepodliehajú ruskej jurisdikcii, nemajú povinnosť prispievať do rezervných fondov, ani predkladať správy ruskej centrálnej banke, uvádza sa vo vysvetlivkách k zákonu. Predkladatelia legislatívy to považujú za zvýhodnenia, ktorá môžu poškodiť konkurencieschopnosť ruských bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS