ČLÁNOK
Zahraničná zadlženosť SR za minulý rok 10,804 mld. USD
30. marca 2001

SR-ekonomika-dlh-zahraničný-2000-NBS

BRATISLAVA 29. marca (SITA) – Slovenská republika vykazovala k 31. decembru minulého roka podľa predbežných výsledkov celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 10,804 mld. USD. Oficiálne zadlženie vlády SR a Národnej banky Slovenska (NBS) bolo na úrovni 2,917 mld. USD. Vyplýva to z údajov zverejnených NBS.

Celková zadlženosť komerčnej sféry, t.j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov vrátane zahraničných dlhových záväzkov voči nerezidentom v slovenskej mene ku koncu decembra 2000 dosiahla 7,420 mld. USD. Dlh obcí, ktorý tvoria emitované dlhopisy hlavného mesta SR Bratislavy, predstavoval 95,7 mil. USD. Priamy zahraničný dlh vládnych agentúr, ktorý tvoria pôžičky Štátneho fondu cestného hospodárstva, predstavoval ku koncu minulého roka 371,9 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky predstavovali 8,389 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu decembra dosiahol 2,415 mld. USD. Podiel celkového hrubého zahraničného dlhu na obyvateľa SR dosiahol výšku 2 021 USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR k ultimu decembra dosiahol 22,35 %.

Celkový zahraničný dlh SR predstavoval koncom roka 1999 hodnotu 10,518 mld. USD. Z toho oficiálny dlh vlády SR a NBS dosiahol 2,547 mld. USD, v rámci neho krátkodobý dlh tvrdil 6 mil. USD. Dlh vládnych agentúr dosiahol 208,4 mil. USD a zahraničný dlh obcí 64,1 mil. USD. Celkový zahraničný dlh komerčnej sféry predstavoval k ultimu roka 1999 hodnotu 7,698 mld. USD. Z toho zahraničný dlh komerčných bánk bol vyčíslený čiastkou 680,4 mil. USD a zahraničný dlh podnikateľských subjektov tvoril 7,018 mld. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti stredno- a dlhodobé zahraničné pasíva komerčnej sféry koncom roku 1999 predstavovali 4,998 mld. USD. Z tejto čiastky 245,4 mil. USD pripadalo na komerčné banky a 4,652 mld. USD na podnikateľské subjekty. Krátkodobé pasíva komerčnej sféry dosiahli k ultimu roka 1999 hodnotu 2,7 mld. USD, z čoho 335 mil. USD pripadalo na komerčné banky a 2,365 mld. USD na podnikateľské subjekty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 11. 2021

USD 1,136 0,009
CZK 25,526 0,145
GBP 0,852 0,006
HUF 365,680 2,900
CAD 1,452 0,016

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS