ČLÁNOK
Zahraničná zadlženosť SR v apríli poklesla na 9,6 mld. USD
23. júla 1999

V apríli tak pokračoval pokles zahraničnej zadlženosti, ktorý Slovensko zaznamenáva už od januára 1999. Celková zadlženosť totiž k ultimu marca predstavovala 9,7 mld. USD, vo februári dosiahla 9,9 mld. USD a v januári 12 mld. USD.

Oficiálne zadlženie vlády SR a NBS bolo k ultimu apríla 1999 na úrovni 2,382 mld. USD. Zadlženosť komerčnej sféry, t. j. komerčných bánk a podnikateľských subjektov ku koncu apríla bola 7,128 mld. USD a dlh obcí (emitované dlhopisy Bratislavy) predstavoval 54 mil. USD. Dlh vládnych agentúr bol vykázaný čiastkou 43 mil. USD.

V štruktúre celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti SR ku koncu apríla, celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné pasíva predstavovali 7,087 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh k ultimu apríla 1999 bol vykázaný čiastkou 2,520 mld. USD. Podiel celkového krátkodobého dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu SR oproti marcu 1999 mierne stúpol o 0,56 %, pričom k ultimu apríla 1999 tento podiel predstavoval 26,23 %.

Ako zároveň upozornila NBS, od 1. januára tohto roku je v rámci vykazovania zahraničného dlhu SR v zmysle novej metodiky plnohodnotne zaradené vykazovanie korunových záväzkov voči nerezidentom (banky), štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky vo vlastníctve nerezidentov. Do vykazovania krátkodobého zahraničného dlhu je od januára 1999 zaradená i položka krátkodobé depozitné operácie NBS. Tieto položky navyšujú úroveň zahraničného dlhu SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS