ČLÁNOK
Zahraničná zadlženosť SR sa v súčasnosti pohybuje okolo 11 mld. USD.
6. mája 1998

Na raste zahraničnej zadlženosti sa pritom podliehajú predovšetkým podniky, keďže oficiálna zahraničná zadlženosť vlády a NBS zostala podľa Staněka v minulom roku na nezmenenej úrovni 1,8 mld. USD. Staněkove údaje o zahraničnej zadlženosti sú prvými číslami o vývoji zahraničnej zadlženosti v tomto roku. NBS naposledy vykázala údaje k záveru roku 1997, podľa ktorých bola celková zahraničná zadlženosť SR na úrovni 9,896 mld. USD. Ako však upozornila NBS, že reálna výška zahraničného dlhu je podľa jej odhadu zhruba o 800 mil. USD vyššia. „K umelému zníženiu výšky zahraničného zadlženia došlo v dôsledku účtovnej operácie jednej zahraničnej banky so sídlom v SR, uskutočnenej v decembri 1997,“ oznámila slovenská centrálna banka. NBS dočasne pozastavila publikovanie údajov o zahraničnej zadlženosti kvôli plánovaným metodickým zmenám pri výpočte tohto ukazovateľa. Štátny tajomník MF SR v pondelok informoval, že tento rok bude musieť ministerstvo „otočiť“ pri revolvingu štátnych dlhopisov približne 84 mld. Sk, pričom asi 25 mld. Sk by podľa neho chcela SR vyviezť do zahraničia na dobu splatnosti aspoň tri roky. „Revolving nás stojí stále viac a viac a vyvíja veľká tlak na výdavkovú stranu rozpočtu,“ povedal Staněk. V tejto súvislosti označil za negatívny aj fakt, že až 70 % všetkých štátnych dlhopisov SR má dobu splatnosti jeden alebo dva roky a zaťažia teda tohtoročný alebo budúcoročný rozpočet SR. V súvislosti s vývojom zadlženosti poukázal P. Staněk na vývoj podnikovej sféry. „Sledujeme, že nám v minulom roku klesla výška zisku podnikov o 6 %. Ziskovosť sa pohybuje na úrovni 1,5 až 2 %. Zároveň vidíme ako vzrástli úrokové sadzby a aké sú problémy získať úvery. No aj napriek tomu sa v priebehu jediného roka zvýšil objem investícií podnikov o viac ako 30 %. Vysvetlením tohto vývoja je práve vývoj zahraničnej zadlženosti,“ povedal Staněk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS