ČLÁNOK
Zahraničná zadlženosť klesla v januári na 10,664 mld. USD
2. mája 2001

Slovenská republika vykázala ku koncu januára hrubú zahraničnú zadlženosť vo výške 10,664 mld. USD. Oficiálne zadlženie vlády a Národnej banky Slovenska (NBS) z toho tvorilo 2,840 mld. USD. Slovensko mierne znížilo zadlženosť oproti koncu decembra predchádzajúceho roku, kedy predstavovala celková hrubá zahraničná zadlženosť 10,804 mld. USD, z toho 2,917 mld. USD tvorilo oficiálny dlh vlády a centrálnej banky. Vyplýva to z údajov zverejnených NBS. Na jedného obyvateľa SR pripadol koncom januára dlh vo výške 1 995 USD. V priebehu prvého mesiaca pritom zadlženosť na obyvateľa klesla pod dvojtisícovú hranicu z 2 021 USD.

Celková zadlženosť komerčnej sféry vrátane zahraničných dlhov voči nerezidentov určených v korunách dosiahla v januári 7,363 mld. USD. Dlh obcí, ktorý tvoria dlhopisy Bratislavy, bol v hodnote 94 mil. USD. Štátny fond cestného hospodárstva dlhoval v zahraničí 367 mil. USD. Okrem vlády a centrálnej banky zredukovali svoje zahraničné zadlženie v januári aj komerčné banky. Dlh podnikov, ktorý sa podieľa takmer dvoma tretinami na celkovej zadlženosti, sa takmer nezmenil.

V štruktúre hrubej zahraničnej zadlženosti prevažovali stredno- a dlhodobé záväzky vo výške 8,383 mld. USD. Krátkodobý dlh bol v sume 2,281 mld. USD.

Čistá zahraničná zadlženosť, čo predstavuje rozdiel hrubej zadlženosti a zahraničných aktív vo výške 7,6 mld. USD, dosiahla ku koncu januára 3,1 mld. USD. Medzi zahraničné aktíva patria devízové rezervy NBS i komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry, okrem majetkových účastí. Čistý zahraničný dlh tak stúpol od začiatku roka o 0,2 mld. USD, na čom sa podieľali banky a podnikateľské subjekty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS