ČLÁNOK
Zahraničná pobočka Československej obchodnej banky, a.s., (ZP ČSOB) na Slovensku
18. augusta 1997

Úvery poskytnuté v slovenských korunách predstavovali 21,09 mld. Sk a v cudzích menách 5,78 mld. Sk. Takmer 25,5 mld. Sk poskytla pobočka vo forme krátkodobých úverov, viac ako 1 mld. Sk vo forme strednodobých úverov a 1,35 mld. úverov s dlhou dobou splatnosti. Podiel klasifikovaných úverov na všetkých poskytnutých úveroch dosiahol 19,4 %. Bilančná suma ZP ČSOB dosiahla k 30. júnu t.r. 48,22 mld. Sk. Banka sa na slovenskom trhu orientuje predovšetkým na veľké a stredné firmy. Jej podiel na trhu v oblasti úschovy a správy cenných papierov pre zahraničných investorov dosahuje približne 60 %. V prvom polroku 1997 realizovala ZP ČSOB prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave obchody v objeme 20,1 mld. Sk, z čoho tvorili anonymné a priame obchody približne objem 9,3 mld. Sk a repo operácie 10,8 mld. Sk. ČSOB, a.s., ktorá je materskou spoločnosťou ZP ČSOB, dosiahla v prvom polroku 1997 zisk 1,83 mld. Kč. Bilančná suma banky predstavovala v rovnakom období 226,37 mld. Kč. Banka poskytla klientom k 30. júnu t.r. úvery v objeme 115,66 mld. Kč. Hlavnými akcionármi ČSOB, a.s., sú ČNB s podielom 26,51 %, NBS vlastní 24,13 %, Ministerstvo financií ČR a FNM ČR rovnako po 19,59 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS