ČLÁNOK
Zahraničie dlží Slovensku 73,516 mld. Sk
19. júna 2001

Slovenská republika evidovala ku koncu minulého roka pohľadávky v sume 73,516 mld. Sk voči 26 krajinám. Najväčším dlžníkom pritom bola Ruská federácia, ktorá má voči Slovensku záväzky v objeme 56,643 mld. Sk. Nikaragua by mala Slovensku splatiť 3,335 mld. Sk, tretím najväčším dlžníkom je Kuba, ktorá dlží 2,897 mld. Sk. Vyplýva to z údajov, ktoré poskytlo Ministerstvo financií SR.

Ďalším dlžníkom, ktorého záväzky voči Slovensku presahujú 2 mld. Sk, je Sýria so sumou 2,844 mld. Sk. Miliardovú hranicu prekročil Sudán s 1,439 mld. Sk, Juhoslávia s 1,473 mld. Sk a Myanmar s 1,008 mld. Sk.

Prevažná väčšina dlžníckych krajín svoje záväzky nespláca. Takmer všetky štáty sú pritom vysoko zadlžené a nachádzajú sa v ťažkej ekonomickej situácii. Všetky pohľadávky vznikli v civilnej oblasti na základe medzivládnych úverových, clearingových, barterových a iných dohôd pred rozdelením bývalej ČSFR.

Záväzky vzniknuté pred vznikom samostatnej Slovenskej a Českej republiky si obe krajiny rozdelili pri rozdelení v pomere 2:1 podľa stavu pohľadávok ku koncu roka 1992. Ďalšiu časť pohľadávok vyplývajúcich z clearingových, barterových a iných dohôd prevzalo Ministerstvo financií SR od ČSOB, a.s. Praha.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS