ČLÁNOK
Zadlženosť ŽSR klesla v prvom štvrťroku o 646,7 mil. Sk
17. mája 1999

Ako agentúru SITA informoval hovorca ŽSR Miloš Čikovský, aktíva boli na konci štvrťroka zo 44,9 % kryté cudzími zdrojmi. Najväčšiu položku z celkovej zadlženosti tvoria bankové úvery a výpomoci. Ich stav z konca marca predstavoval 16,308 mld. Sk, od začiatku roka tak klesol o 644,5 mil. Sk.

Dlhodobé záväzky tvorili na konci marca 4,068 mld. Sk, čo bolo 13,15 % z celkového objemu cudzích zdrojov. Z tejto sumy pripadla 1 mld. Sk na dlhopisy emitované v roku 1996 a splatné v roku 2001. Dlhodobé zmenky na úhradu za dodávky nákladných vozňov Shimmns boli vo výške 116,3 mil. Sk, iné dlhodobé záväzky predstavovali 2,951 mld. Sk. Záväzok voči Ministerstvu financií SR za dodávku mechanizmov v rámci deblokácie ruského dlhu dosahovali 527,9 mil. Sk. Tento záväzok sa podľa M. Čikovského bude splácať v súlade so zmluvou rovnomerne v priebehu rokov 2000-02. Záväzky z leasingových zmlúv na dodávky osobných a nákladných vozňov, výpočtovej techniky, optokábla, zdravotnej techniky a osobných i nákladných automobilov predstavovali 2,393 mld. Sk.

Krátkodobé záväzky s lehotou splatnosti do jedného roka boli koncom štvrťroka 9,885 mld. Sk, čiže 32,44 % z celkového objemu záväzkov. Od začiatku roka tieto záväzky vzrástli o 280,3 mil. Sk. Záväzky z obchodného styku poklesli počas prvých troch mesiacov o 465,335 mil. Sk na 4,764 mld. Sk. Záväzky po lehote splatnosti predstavovali 3,641 mld. Sk, z toho neuhradené záväzky za investičnú činnosť tvorili 1,356 mld. Sk. Najväčšími veriteľmi ŽSR sú ŽOS Trnava (373 mil. Sk), ŽOS Vrútky (205 mil. Sk), Železničné stavby Košice (150,7 mil. Sk), Stredoslovenské energetické závody Žilina (146 mil. Sk), Slovnaft Bratislava (143,9 mil. Sk), Východoslovenské energetické závody Košice (133,8 mil. Sk), ŽOS Zvolen (133 mil. Sk) a Západoslovenské energetické závody Bratislava (139,6 mil. Sk).

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia boli ku koncu marca 3,822 mld. Sk. Dlh voči zdravotným poisťovniam predstavuje 734,2 mil. Sk, sociálnej poisťovni 2,752 mld. Sk a voči fondu nezamestnanosti 335,5 mil. Sk. Pohľadávky Železničného zdravotníctva voči zdravotným poisťovniam dosahujú 147,5 mil. Sk. Daňové záväzky ŽSR dosiahli výšku 728,746 mil. Sk. V tejto sume sú zahrnuté záväzky z dane príjmov za zamestnancov z rokov 1997-99. Daňové nedoplatky za rok 1997 dosiahli 261,782 mil. Sk. Ako povedal M. Čikovský, doteraz bol dohodnutý splátkový kalendár na rok 1997. „Podľa tohto kalendára sa spláca mesačne daňovým úradom asi 10 mil. Sk,“ konštatoval. Na nedoplatok za rok 1998 vo výške 308 mil. Sk zatiaľ splátkový kalendár dohodnutý nebol.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 5. 2021

USD 1,206 0,000
CZK 25,682 0,165
GBP 0,868 0,001
HUF 358,010 0,170
CAD 1,469 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS