ČLÁNOK
Zadlženosť SR klesla podľa M. Dzurindu vďaka ozdravným opatreniam
3. mája 2001

Zníženie čistej zahraničnej zadlženosti Slovenska zo 4,2 mld. USD v roku 1998 na 2,9 mld. USD v minulom roku je podľa premiéra Mikuláša Dzurindu výsledkom pozitívnych dopadov ozdravných opatrení súčasnej vlády. Informáciu o zahraničnej zadlženosti predložil vláde guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko.

Premiér upozornil, že celková hrubá zahraničná zadlženosť štátu pravidelne stúpala od roku 1995 (5,7 mld. USD) až do roku 1998 (11,9 mld. USD). „Počas uvedených rokov bol deficit zahraničného obchodu vykrývaný zahraničnými úvermi,“ podotkol predseda vlády. Hrubý zahraničný dlh krajiny bol v roku 2000 už na úrovni 10,8 mld. USD, zahraničné aktíva predstavovali 7,9 mld. USD. Na celkovú platobnú bilanciu štátu má podľa neho pozitívny vplyv prílev priamych zahraničných investícií.

Hrubý zahraničný dlh SR predstavoval v januári tohto roka 10,7 mld. USD. Pri objeme zahraničných aktív 7,6 mld. USD dosiahol čistý zahraničný dlh Slovenska v prvom mesiaci roka výšku 3,1 mld. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS