ČLÁNOK
Začína výplata náhrad za vklady v Slovenskej kreditnej banky
16. júna 2000

Náhrady za nedostupné vklady v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava (SKB) začne Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s. vyplácať v pondelok 19. júna. Vyplácanie vkladov potrvá do 19. augusta 2000. Fond ochrany vkladov (FOV) takto prostredníctvom VÚB vyplatí vklady v objeme 4,23 mld. Sk, čím uspokojí 43 469 klientov SKB.
Klientom sa budú vyplácať len neanonymné vklady maximálne do výšky 322 tis. Sk. Vklady na devízových účtoch budú vyplácané v slovenskej mene prepočítané kurzom koruny voči príslušnej cudzej mene zo dňa 19. mája 2000, keď Národná banka Slovenska vyhlásila SKB za neschopnú vyplácať vklady.
Vyplácanie sa uskutoční na 38 obchodných miestach VÚB, pričom 21 z nich sa nachádza v Bratislave. Na výplatu v hotovosti bude k dispozícii 180 pracovísk, možný je však aj bezhotovostný prevod. Zúčtovanie prebehne v on-line systéme.
NBS vyhlásila SKB za neschopnú vyplácať vklady 19. mája tohto roka. Fond ochrany vkladov 24. mája rozhodol, že vyplácanie nedostupných vkladov zrealizuje VÚB. V súvislosti s tým, že fond nemá dostatok zdrojov na vyplácanie nedostupných vkladov v SKB, bude musieť využiť úver NBS v objeme 2,97 mld. Sk. Čerpanie úveru je nevyhnutné, pretože zdroje fondu výrazne obmedzilo vyplácanie náhrad za vklady klientov skrachovanej AG banky, ktorej FOV vyplatil viac než 1,7 mld. Sk.
Úsek bankového dohľadu NBS zaviedol nútenú správu na SKB 19. apríla. Dôvodom zavedenia nútenej správy bola zlá ekonomická a finančná situácia banky. Súčasne so zavedením nútenej správy bolo banke obmedzené vykonávanie platobného styku a zakázané nakladanie s vkladmi, poskytovanie úverov a vykonávanie ďalších obchodov. Nútený správca banky neskôr vyzval vkladateľov, aby svoje vklady zamenili za akcie banky, a tým pomohli jej záchrane, čo sa však nepodarilo. Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s. a Transpetrol, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS