ČLÁNOK
Začína sa obchodovanie s pohľadávkou z dlhopisu FNM
28. februára 2001

Od 1. marca budú mať majitelia dlhopisov Fondu národného majetku SR (FNM) opätovne možnosť odpredať svoje práva vyplývajúce z dlhopisu podobne, ako mohli do konca uplynulého roku predať samotný dlhopis. Od štvrtka otvára RM-Systém Slovakia, a.s. Bratislava (RM-S) trh pohľadávok, pričom prvou zaradenou pohľadávkou, ktorá môže byť predmetom postúpenia na inú osobu, je práve pohľadávka plynúca z dlhopisu FNM. Agentúru SITA o tom informovala generálna riaditeľka RM-S Darina Huttová.

Obchodné miesta od 1. marca prijímajú pokyny na predaj pohľadávky z dlhopisu FNM formou aukcie a aj formou priameho postúpenia na nového veriteľa. Štartovacou cenou je suma 11 500 Sk s odchýlkou plus/mínus 10 %. Komplexné vyrovnanie prevodov pohľadávky, majetkové aj peňažné, zabezpečuje RM-S vo svojej evidencii.

RM-S sa na základe osobitnej zmluvy s FNM stal osobou povinnou evidovať výkon zmien všetkých majiteľov tejto pohľadávky. Občania, ktorí budú predávať svoje pohľadávky, sú zabezpečení povinnou výplatou ceny prostredníctvom Slovenskej sporiteľne, a.s. na svoju adresu, aby nedošlo k zneužitiu ich práv. Predaj pohľadávky môžu sprostredkovať aj osobitní zákazníci RM-Systému prostredníctvom on-line staníc.

Obchodovanie sa bude realizovať v reálnom čase a majiteľ dlhopisu môže mať o výsledku postúpenia pohľadávky okamžitú odpoveď priamo na obchodnom mieste. Okrem trhu pohľadávok poskytuje už RM-S aj služby pre exekútorov s možnosťou registrácie exekúcie pohľadávky v reálnom čase, a to aj na obchodných miestach, čo zrýchľuje a zlacňuje proces exekúcií pohľadávok, ktoré podľa exekučného poriadku v jeho platnom znení by boli prakticky Fondom národného majetku SR nerealizovateľné.

O obchodovanie s pohľadávkami vyplývajúcimi z dlhopisov FNM bude podľa analytikov záujem. Investícia totiž podľa názoru viacerých odborníkov ponúka zaujímavý výnos pri prijateľnej miere rizika. Podľa dílera spoločnosti Slávia Capital Ivana Matúšeka sa cena pohľadávky na začiatku obchodovania bude pohybovať na úrovni posledných cien minulého roka, teda okolo 11 500 Sk. Vďaka nízkej likvidite na trhu, ako aj stále zaujímavým výnosom očakáva cenový nárast. Podľa analytika ČSOB Ľudovíta Ódora by sa po začiatku obchodovania cena pohľadávky mohla pohybovať medzi 12 000 až 13 000 Sk.

Odporúčanie „buy“ pre dlhopisy FNM vo forme pohľadávky vydala minulý týždeň aj ING Bank. Ak by otváracia cena bola pod úrovňou 12 500 Sk, odporúča ING Bank investorom zvýšiť podiel týchto bondov v portfóliu. Takáto cenová úroveň by ponúkala výnos do splatnosti minimálne 18,5 % p.a. ING investorom odporúča nákup až do ceny 13 095 Sk, čo by znamenalo od 1. marca výnos do splatnosti 12 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS