ČLÁNOK
Zaciatok konca sporu kvôli úverovým kartám
2. mája 2003

Platobný systém MasterCard International súhlasil zaplatit 1 mld. USD aby mimosúdnou cestou vyriešil žalobu, ktorá ho obvinovala z toho že ponúka drahšie úverové, alebo inác povedané debetné platobné karty. Jediným obnoveným bude VISA USA.

Súdny spor, ktorý iniciovali americké maloobchodné spolocnosti vedené firmou Wal-Mart Stores, trval 6,5 roka. V pondelok sa konecne zacal súdny proces, ale tesne pred zasadnutím MasterCard neocakávane oznámila, že sa mimosúdne dohodla so žalujúcimi. Sudca zakázal informovat o podmienkach mimosúdnej dohody, aby táto informácia neovplyvnila rozhodnutie súdu. Avšak podla informacných zdrojov, na ktoré sa odvoláva denník The Wall Street Journal, MasterCard súhlasil zaplatit 1 mld. USD.

Úverové karty sa zacali aktívne vzdávat v USA pred desiatimi rokmi. Podla názoru predstavitelov maloobchodných sietí, kvôli boju o trh, Visa a MasterCard zacali na nich vytvárat tlak kvôli tomu, aby prijímali platobné karty týchto dvoch systémov, a nie od konkurencie. Ukázalo sa, že úverové karty systémov Visa a MastrerCard zdraželi a maloobchodní predajcovia boli nútení preniest náklady na ich používania na spotrebitelov. Obsluha úverových kariet v režime on-line s používaním osobného identifikacného císla (PIN – Personal Identification Number), pri ktorej sa zúctovávajú peniaze v reálnom case stoja predajcov 0,09 USD pri nákupe za 100 USD. Tolko platia majitelia regionálnych platobných systémov. Obsluha kariet fungujúcich v režime off-line, pri ktorých je potrebné podpísat úcet, stojí 1,49 USD. Práve tento spôsob platieb propagovali Visa a Mastrecard. Visa a masterCard, aby prinútili oba systémy maloobchodného predaja prijímat ich úverové karty, hrozili prevádzkovatelia systémov platobných kariet, že zastavia spoluprácu s obchodmi. Systémy tvrdili, že sa pridržajú pravidla, podla ktorého si vážia všetky karty, ci už kreditné, alebo platobné.

Podla odhadov analytikov, ale aj samotných maloobchodných predajcov, ak by súd rozhodol o vine systémov Visa a MasterCard, mohli by zaplatit od 5 do 25 mld. USD. Hoci MastreCard súhlasil zaplatit 1 mld. USD, experti to nazývajú vítazstvom maloobchodných predajcov, pretože systém súhlasil zlepšit svoje podmienky v politike „váž si všetky karty“. Mimosúdna dohoda je výhodná aj pre MasterCard. Jeho podiel na trhu platobných systémov v USA je menší ako podiel Visa. Preto sa odhadovalo, že zaplatí menej ako by zaplatila keby sa súdila spolu s Visa. Tá sa však chce dockat vítazného konca a nechce pocut o kompromisu. „Visa chce demonštrovat súdu, že naše postupy sú v súlade so zákonom a sú v záujme spotrebitelov,“ vyhlasuje Visa.

Banky, ktoré sú clenmi platobných systémov, nebudú mat priame náklady spojené s vyplatením kompenzácie maloobchodným predajcom, avšak ich príjmy z vydávania úverových kariet sa zmenšia.

Podla hodnotení analytikov, ak Visa prehrá súd, alebo sa dohodne na mimosúdnom vyriešení vztahov, zisky bánk, ktoré sú clenmi tohto platobného systému, klesnú o jedno až dve percentá rocne.

Trh platobných kariet je v USA podstatne menší ako trh úverových kariet. Objem nákupov pomocou platobných kariet predstavoval v roku 2002 480 mld. USD a nákupov pomocou úverových kariet 1,2 triliónov USD. Nákupy za platobé karty rastú rýchlejšie (24%) ako za úverové karty (7%).

Obe spolocnosti nie sú pred súdom prvý raz. Súdili vo februári tohto roku aj za to, že svojich amerických zákazníkov nedostatocne informovali o poplatkoch za prevod cudzej meny pri použití platobných kariet v zahranicí.

Tento problém riešil Najvyšší súd v kalifornskom Oaklande. Jeho sudca Ronald M. Sabraw v predbežnom rozhodnutí vyhovel žalobe proti spolocnostiam Visa International a MasterCard International. Ak sudca potvrdí svoj názor, pre obe najväcšie siete tohto druhu na svete by to malo dalekosiahle následky. Podla odhadov by ich platby mohli presiahnut i 500 mil. USD. „Je to velké vítazstvo pre zákazníkov“, povedal Patrick Coughlin zo sanfranciskej advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje žalobcov. Tým sa nepozdáva skutocnost, že museli platit za cudziu menu v predajnom kurze plus jedno percento bankám, ktoré kartu vydali. Spolocnost Visa v súvislosti s predbežným rozhodnutím vyjadrila sklamanie. Noah Hanft za MasterCard zase povedal, že „rozhodnutie sa nezhoduje s faktami ani s právom, je bezprecedentné a nelogické“.

Sudca Ronald Sabraw tvrdí, že spolocnosti MasterCard a Visa porušili kalifornský protimonopolný zákon tým, že nezverejnili adekvátne poplatky pri výmene americkej meny, ktoré sa úctovali zákazníkom pri použití kreditných kariet v zahranicí. Spolocnost Visa International tak zbohatla od roku 1996 do konca marca 2000 zhruba o 817 mil. USD a MasterCard približne o 195 mil. USD. Z týchto císiel právnici zastupujúci zákazníkov ocakávajú návrat sumy vo výške 800 mil. USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS