ČLÁNOK


,

Záchrana pre hotel Forum
11. mája 2003

Predaj jedného z najznámejších bratislavských hotelov pútal pozornost verejnosti už dlhší cas. Zariadenie vlastnil Úrad vlády SR, takže sa z neho crtal prínos do štátneho rozpoctu, pretože išlo o zaujímavú sumu. Po viacrocných peripetiách vláda nakoniec odsúhlasila zaciatkom apríla tohto roka predaj hotela holandskej firme Myria Assets. Výsledná cena 425 miliónov korún je o 25 miliónov viac ako vlanajšia ponuka tejto spolocnosti. Predaj prišiel doslova v hodine dvanástej.

Nejde totiž len o získané peniaze, hoci do štátneho rozpoctu by malo príst dovedna 465 miliónov korún, co je suma za hotel, a dalších 40 miliónov za cast pozemku. Aj samotné zariadenie potrebuje silnú financnú injekciu. V hlavnom meste má Forum silného konkurenta – hotel Carlton, ktorý patrí sieti Radisson SAS. Konkurencný tlak sa prejavil tak v odleve klientov, ktorých lákajú lepšie interiéry, ako aj v kongresových službách. Navyše, spolahnút sa nedá ani na materský retazec Six Continents. Ten totiž v súcasnosti celosvetovo upúšta od prevádzkovania znacky Forum, co by znamenalo, že už v nasledujúcom roku by mohla nastat situácia, ked by bolo treba investovat do zmeny znacky hotela a s tým spojených úprav interiérov. Hotel je v prevádzke už trinást rokov a tempo renovácie ubytovacích kapacít i technológie potrebujú zrýchlenie. Na to treba dalšie investície.

Budúci majitelia?

Pripomenme si, že vlastníkmi budovy boli doteraz dve spolocnosti: majoritný podiel vlastní Hotel Forum, s. r. o., ktorej jediným spolocníkom je Úrad vlády SR, minoritným vlastníkom (zhruba 1,7-percentný podiel na základnom imaní) je Casino Forum, s. r. o.

Vlani v decembri na základe výzvy Úradu vlády SR privatizacný poradca Cap Gemini Ernst & Young obno-

vil rokovania o predaji casti hotela s potenciálnymi záujemcami s cielom zlepšit ponúkanú cenu a ukoncit predaj. Kritickým bodom predaja bolo práve získanie minoritného podielu a vyplatenie pozemku pod hotelom. Zmena nastala, ked holandská spolocnost predložila návrh budúcej zmluvy o nadobudnutí minoritného podielu a ponuku na kúpu pozemku.

Minoritný vlastník, ktorý pôvodne uplatnoval predkupné právo, uzatvoril zmluvu so spolocnostou Diamond Hotels Slovakia, s. r. o. Tá bola založená vlani iba na akvizíciu hotela Forum ako dcérska spolocnost holandskej firmy Myria Assets B. V. so sídlom v Amsterdame, za ktorou stojí britský fond rizikového kapitálu Arthur Bradley & Smith Limited (ABS). Cielom tejto spolocnosti je podla jej riaditela Michaela Dwena investovat do cestovného ruchu v stredoeurópskom regióne so zretelom na biznis klientelu a kongresovú turistiku.

Budúci majitel za väcšinový podiel spolocnosti Hotel Forum Bratislava uhradí vláde SR dohodnutých 425 miliónov korún v dvoch splátkach: prvú cast pri podpísaní zmluvy, co sa podla vedúceho Úradu vlády SR Štefana Hudeca ocakáva do dvoch mesiacov – pricom vláda má záujem, aby išlo o co najväcšiu cast sumy, druhú cast po získaní listu vlastníctva.

Pôvodne o miliarde

Vláda rátala za predaj Forumu so sumou okolo miliardy korún. Táto cena sa však ukázala ako nadhodnotená. EBITDA (zisk pred úrokom, zdanením a odpismi) zaznamenala pokles zo 74 miliónov v rokoch 2000 a 2001 na vlanajších 60 miliónov korún. Ocenenie hotela Forum urobil Inštitút controllingu, analýz a ohodnocovania majetku pri Centre dalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave v lete minulého roka. Enterprise value, teda hodnota spolocnosti a jej dlhu, predstavovala približne 420 miliónov korún, teda sedemnásobok zisku za rok 2002.

Podla Michaela Dwena bude nového majitela v konecnom dôsledku hotel predsa len stát miliardu. Pravda, viac ako polovica z nej budú investície priamo do hotela a jeho prevádzky. Nový vlastník prevezme aj záväzky a bankové úvery za 20 miliónov korún. Teraz je najdôležitejšie, co bude s hotelom dalej.

Vítazný uchádzac slubuje do rekonštrukcie a vybavenia hotela investovat 300 až 500 miliónov korún. Nasmeruje ich do obnovy interiéru, technologického vybavenia a zníženia poctu izieb po ich prestavbe na vyšší štandard. Po rekonštrukcii má poskytovat špickové služby na úrovni štyroch a viac hviezdiciek. Zámerom investora je vybudovat medzinárodnú hotelovú siet v strednej a vo východnej Európe – a v tomto smere už podnikol viaceré kroky. Na Slovensku je napríklad financným partnerom J&T Finance Group pri akvizícii kúpelov v Štrbskom Plese. V Cesku vlastní ABS 92-percentný podiel v CKD Blansko Strojírny, rokovala o investíciách v Mariánskych Láznach a Karlových Varoch. Spolocnost vyvíja aktivity aj v Madarsku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS