ČLÁNOK
Začal sa predaj 28,59 % akcií RIF cez výberové konanie
1. októbra 2001

Fond národného majetku SR (FNM) prostredníctvom inzerátu oznámil záujem predať 625 271 kusov akcií Reštitučného investičného fondu (RIF). Tento podiel predstavuje 28,59 % základného imania RIF. Informačné memorandum obsahujúce podmienky výberového konania si záujemcovia môžu vyzdvihnúť na fonde od 1. októbra do 12. októbra.

Návrh prípravy výberového konania na predaj majetkovej účasti v RIF vo štvrtok prerokovalo Prezídium FNM. Výberové konanie obsahuje všetky podmienky, ktoré boli zverejnené pri predošlom rokovaní o predaji akcií so spoločnosťou The Brookdale Group. To znamená, že možnosť navyšovať základné imanie a upisovať akcie bude mať aj po predaji akcií len FNM. Pri zmene stanov RIF bude potrebných 85 % hlasov. Blokačné právo zabezpečuje zmluva s ďalším akcionárom RIF, Slovenským pozemkovým fondom (SPF). V súlade so zákonom o cenných papieroch bude záujemca, ktorý kúpou získa viac ako 30-percentný podiel akcií, povinný vyhlásiť verejný prísľub. Časť svojho podielu totiž plánuje predať aj SPF. Ako v piatok informoval prezident FNM Jozef Kojda, výberové konanie by malo byť ukončené do konca tohto roka.

Po minulotýždňových prevodoch akcií RIF na Burze cenných papierov v Bratislave zvýšila Bank Austria svoj podiel v spoločnosti na 12,26 %. Zároveň poklesol podiel Central European Privatization Fund v RIF z 11,09 % na 4,11 %. FNM vlastní v RIF takmer 43-percentný podiel. Ďalším akcionárom RIF je Slovenský pozemkový fond s podielom 15,65 %. Základné imanie RIF podľa výpisu z obchodného registra je 2,187 mld. Sk, pričom spoločnosť emitovala 2,187 mil. kusov akcií na doručiteľa.

(SITA, it; gf) 0109280143


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS