ČLÁNOK
Za záujemcom o hotel Forum stojí holandský fond OEP
12. augusta 2002

Za záujemcom o hotel Forum, ktorým je firma Myria Assets B.V., stojí holandský investičný fond OostEuropaParticipaties BV (OEP). „Myria Assets B.V. je účelovo vytvorenou spoločnosťou skupiny OostEuropaParticipaties BV pre oblasť finančných investícií do prevádzky hotelov a ubytovacích a reštauračných zariadení, so zámerom vybudovania medzinárodnej hotelovej siete v strednej a východnej Európe.“ Uvádza sa to v správe, ktorú agentúre SITA poskytol hovorca firmy J&T Finance Group Maroš Sýkora.

Poradcom OEP je spoločnosť J&T Global, a.s. Tá pri riešení celého projektu navrhla vytvorenie slovenského právnického subjektu, ktorým je firma Diamond Hotels Slovakia, s.r.o. V súčasnej dobe sa realizuje prevod obchodného podielu spoločnosti Diamond Hotels Slovakia, s.r.o. na spoločnosť Myria Assets B.V. „Dá sa konštatovať, že J&T Global spolu s právnym zástupcom spoločnosti dokážu zabezpečiť riešenie mimoriadne komplikovaných právnych a majetkových pomerov, ktoré sa týkajú hotela Fórum,“ uvádza sa ďalej v správe.

V pondelok Porada ekonomických ministrov (PEM) odporučila vláde predať Hotel Forum v Bratislave priamym predajom vopred vybranému záujemcovi. Tento spôsob je však podmienený predchádzajúcim súhlasom minoritného vlastníka hotela, ako aj dohodou medzi kupujúcim a štátom. Z právnej analýzy podľa vicepremiéra Ivana Mikloša vyplýva, že predaj hotela až po ukončení súdnych sporov z minulého obdobia tak, ako to PEM odporučila začiatkom júla, by bol zdĺhavý a došlo by k znehodnoteniu majetku štátu.

Ako v júli informoval Mikloš, o hotel prejavila záujem práve holandská firma Myria Aessets B.V., ktorá deklarovala možnosť dohody práve s minoritným vlastníkom hotela. Firma za hotel ponúkla 400 mil. Sk. O predaji hotela by mala vláda rozhodnúť do 21. augusta. Majoritným vlastníkom hotela je Úrad vlády SR, menšinu má súkromná firma Casino Forum, ktorej patrí pozemok pod kasínom.

OEP sa na Slovensku v spolupráci s finančnou firmou Penta Group pokúšala získať firmu Slovenské lodenice Komárno, a.s., Bratislava. Fond národného majetku však vyhlásený tender zrušil. OEP je investičná spoločnosť aktívna v Českej a Slovenskej republike už od roku 1992. Okrem správy fondov aj priamo investuje do českých a slovenských spoločností, prípadne realizuje akvizície pre strategických investorov. Vlastní, respektíve vlastnila podiely v spoločnostiach ako ČKD Praha, Železniční stavitelství Praha, Českomoravský len, Metrostav alebo Mliekoservis Zvolen.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS