ČLÁNOK
Za vstup do EÚ je väčšina firiem z kandidátskych krajín
3. mája 2002

Vstup do Európskej únie (EÚ) podporuje väčšina firiem z kandidátskych krajín. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Združenia európskych obchodných a priemyselných komôr, ktorý monitoroval 2575 firiem z 10 kandidátskych krajín na vstup do EÚ. Na tlačovej besede o výsledkoch prieskumu informoval predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók.

Podľa prieskumu CAPE, ktorý je podprogramom Phare podporuje vstup svojej krajiny do EÚ 93 % respondentov. Väčšina firiem vníma budúcnosť na európskom trhu optimisticky. Zároveň sa však cíti nedostatočne informovaná o pomeroch, ktoré na trhu vládnu. S prípravou na vstup do únie ešte nezačala viac ako polovica respondentov. So súčasným stavom prístupového procesu je spokojných 60 % respondentov.

Na prieskume CAPE sa zúčastnilo 253 slovenských firiem, z ktorých 53 % sa cíti čiastočne informovaných o podmienkach európskeho trhu. Žiadne informácie nemá 34 % opýtaných podnikov a 8 % spoločností uviedlo dobrú úroveň informovanosti. Devätnásť percent slovenských spoločností však uviedlo dostatočný prístup k informáciám o európskom trhu. Na vstup do EÚ sa začalo pripravovať 51 % slovenských podnikov, iba 2 % však na ňu vynaložili náklady. Takmer všetci respondenti zo SR vnímajú samotný vstup do európskych štruktúr pozitívne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS