ČLÁNOK
Za tri štvrťroky dosiahla SLSP zisk 694,3 mil. Sk
3. novembra 2000

Predbežný zisk Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) dosiahol za prvých deväť mesiacov 694,325 mil. Sk. Zisk z hlavných finančných činností vzrástol medziročne o 1,813 mld. Sk na 4,623 mld. Sk. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa banky Jana Ďuricová.

Výnosy sporiteľne predstavovali na konci septembra 38,987 mld. Sk, v porovnaní s minulým rokom vzrástli o 110,39 %. Celkové náklady sa zvýšili o 83,94 % na 38,292 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 83,94 %. Bilančná hodnota sporiteľne bola na úrovni 185,552 mld. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená nárast o 14,8 %. V tomto roku sa bilančná hodnota banky zvýšila o 7,37 %. Do konca tretieho štvrťroka poskytla banka 62,63 mld. Sk úverov. Ich podiel na bilančnej sume od začiatku roka poklesol o 1,97 % na 33,75 %. Podiel klasifikovaných pohľadávok na úverovom portfóliu bol k ultimu septembra 13,86 %. Cenné papiere sa na bilančnej hodnote banky podieľali 32,1 percentami, čo od začiatku roka predstavuje nárast o 7,47 percentuálnych bodov. Ich objem tak k ultimu septembra dosiahol 59,558 mld. Sk.

„Záujem o hypotekárne úvery sporiteľne sa počas tretieho štvrťroku takmer zdvojnásobil,“ povedala hovorkyňa. K ultimu septembra schválila banka 248 klientom hypotekárne úvery v objeme 165,841 mil. Sk. Na konci júna to bolo 86,873 mil. Sk a na konci decembra len 7,723 mil. Sk.

Vklady klientov v banke predstavovali 152,974 mld. Sk, medziročne tak vzrástli o 14,6 %. Objem vkladov sa na celkovej bilančnej hodnote podieľa 82,44 percentami. Banka do konca septembra vydala 1,193 mld. Sk vkladových certifikátov a pokladničných poukážok. Rozpožičanosť zdrojov, ktorá predstavuje podiel úverov na vkladoch bola v spomínanom období 45,14 %. Ukazovateľ kapitálovej primeranosti SLSP bol na úrovni 12,36 %. Ku koncu septembra poskytovala sporiteľňa svoje služby prostredníctvom 531 úradovní, z toho 37 mestských pobočiek a 494 filiálok. Banka zrušila v rámci optimalizácie sporiteľničnej siete do novembra celkom 115 obchodných miest. Počet zamestnancov banky klesol od začiatku roka o 374 na 6443. SLSP si s 21,8-percentným podielom na bilančnej hodnote sektora udržiava prvé miesto medzi slovenskými bankami. Jej úvery tvoria z celkového úverového portfólia slovenských komerčných bánk 16,7 %, vklady klientov SLSP sa na celkových vkladoch sektora podieľajú 25,8 percentami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS