ČLÁNOK
Za tri mesiace sa dlh ústrednej vlády zvýšil o 40 mld. Sk
1. júla 2002

Dlh ústrednej vlády dosiahol k 31. marcu tohto roka 405,8 mld. Sk. Za prvé tri mesiace sa tak jej zadlženosť zvýšila o 40 mld. Sk z 365,8 mld. Sk na konci minulého roka. Dlh medziročne stúpol o takmer 22 %. Podiel vládneho dlhu na vytvorenom hrubom domácom produkte koncom minulého roka dosahoval 37,9 %. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Na celkovom dlhu sa domáci dlh podieľal vyše 70 % a predstavoval 284 mld. Sk, z čoho 105 mld. Sk sa vytvorilo emisiou štátnych dlhopisov na reštrukturalizáciu bánk. Medziročne sa vnútorný dlh prehĺbil o 57 mld. Sk. Zahraničný dlh ústrednej štátnej správy dosiahol k ultimu marca 121,8 mld. Sk, kým koncom marca 2001 dosahoval 106 mld. Sk. Na celkovom dlhu sa až 83,5 % podieľali dlhy so splatnosťou nad jeden rok, kým krátkodobý dlh dosahoval 67 mld. Sk.

Deficit verejných financií dosiahol za prvý štvrťrok 11,3 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka sa deficitné hospodárenie prehĺbilo o 46 % z vlaňajších 6,1 mld. Sk. Najviac sa na schodku verejnej správy podieľal deficit ústrednej vlády vo výške 16,9 mld. Sk vrátane nákladov na reštrukturalizáciu bánk vo výške 9,3 mld. Sk. Deficit štátneho rozpočtu bol za prvé tri mesiace minulého roku 5,5 mld. Sk. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Ostatné zložky verejného okruhu hospodárili v prvom kvartáli vyrovnane alebo s miernym prebytkom. Štátne fondy vykázali k ultimu marca prebytok 0,8 mld. Sk, čo je o 0,2 mld. Sk menej ako za rovnaké obdobie minulého roka. Hospodárenie Fondu národného majetku skončilo za prvé tri mesiace roka s pozitívnym saldom 2,3 mld. Sk, čím si zo všetkých zložiek verejných financií najviac polepšilo z minuloročných záporných 2,1 mld. Sk. Príjmy z privatizácie predstavovali za prvý štvrťrok 3 mld. Sk, medziročne tak vzrástli o 2,2 mld. Sk. Fondy sociálneho zabezpečenia vykázali za uvedené obdobie prebytok 0,1 mld. Sk, kým vlani to bol deficit 1,1 mld. Sk. Obce si zlepšili hospodársky výsledok medziročne na 2,1 mld. Sk z 1,4 mld. Sk. Vyrovnane hospodárili podľa údajov MF SR vyššie územné celky a Slovenská konsolidačná, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS