ČLÁNOK
Za rok 1998 strata IRB 4,516 mld. Sk, kumulatívna 7,7 mld. Sk
31. mája 1999

Bilančná suma sa v priebehu uplynulého roka znížila na 37,797 mld. Sk z 41,931 mld. Sk. Náklady banky predstavovali za predchádzajúci rok 8,047 mld. Sk, z čoho náklady na finančné činnosti dosahujú 3,793 mld. Sk v porovnaní s 6,163 mld. Sk v roku 1997. a všeobecné prevádzkové náklady sú 959, 995 mil. Sk v porovnaní s 1,031 mld. Sk v roku 1997. Výnosy banky z finančných činností sú 2,654 mld. Sk v porovnaní s 5,838 mld. Sk v roku 1997.

Banka vytvorila v uplynulom roku rezervy a opravné položky vo výške 2,397 mld. Sk a do výnosov rozpustila rezervy a opravné položky vo výške 738 mil. Sk. Vo svojom portfóliu má banka nakúpené štátne pokladničné poukážky vo výške 1,648 mld. Sk. Úvery a vklady IRB v ostatných bankách dosahujú 589,919 mil. Sk, naopak úvery a vklady od ostatných bánk v IRB sú 3,019 mld. Sk. Primárne zdroje IRB dosahujú 7,097 mld. Sk v porovnaní s 11,915 mld. Sk v roku 1997. Úvery a vklady Národnej banky Slovenska v IRB sa zvýšili k ultimu roka na 26,447 mld. Sk v porovnaní s 26,005 mld. SK v roku 1997. Zo spomenutej čiastky predstavuje 13,5 mld. krátkodobý (trojmesačný) úver na zabezpečenie likvidity, ktorý je úročený diskontnou sadzbou NBS, teda 8,8 %

Úvery banky dosahujú k ultimu roka 30,942 mld. Sk, čím podiel na aktívach dosiahol 92,4 %. Podiel banky na celkových úveroch SR je 10,26 %

V riešení situácie Investičnej a rozvojovej banky zatiaľ nenastal zásadný pokrok. Z analýzy decembrového harmonogramu úloh, o ktorom 12. mája rokovala vláda SR vyplýva, že na väčšine úloh sa síce pracuje, konkrétne výsledky však zatiaľ chýbajú. Kľúčový materiál – Návrh zabezpečenia potrebných finančných zdrojov na konsolidáciu IRB vrátane mechanizmu ich použitia, mal byť podľa decembrového uznesenia vlády preložený do konca januára. Ekonomickí ministri koncom marca schválili nový termín – 15. mája. Podľa stredajšieho rozhodnutia vlády by mal byť materiál predložený do 30. mája.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS