ČLÁNOK
Za prvých šesť mesiacov vykázal Slovnaft, a.s., Bratislava hrubý zisk 1,068 mld. Sk
4. augusta 1998

Za prvých šesť mesiacov vykázal Slovnaft, a.s., Bratislava hrubý zisk 1,068 mld. Sk. Pritom za rovnaké obdobie minulého roka spoločnosť vykázala hrubý zisk 1,46 mld. Sk, čo predstavovalo takmer päťnásobný nárast oproti polroku 1996. Za celý uplynulý rok pritom dosiahla hrubý zisk 3,113 mld. Sk. Prevádzkový výsledok sa na polročnom zisku Slovnaftu podieľa 1,611 mld. Sk, čo však kompenzuje strata z finančných operácii vo výške 531,394 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb dosiahli 15,644 mld. Sk pri výrobnej spotrebe 13,105 mld. Sk. Pridaná hodnota predstavovala 2,962 mld. Sk. Aktíva spoločnosti poklesli v porovnaní so záverom roka o 7 % na 46,913 mld. Sk. Na tomto poklese sa podpísalo zníženie stálych aktív z 36,170 mld. Sk v závere roka 1997 na 33,755 mld. Sk, z čoho tvoria 4,364 mld. Sk finančné investície. Bežné aktíva takisto zaznamenali pokles z 14,619 mld. Sk k ultimu roka na 12,205 mld. Sk. Dlhodobé pohľadávky sú 2,042 mld. Sk, krátkodobé dosahujú viac ako dvojnásobok a to 5,287 mld. Sk, z čoho pohľadávky z obchodného styku tvoria 4,279 mld. Sk. Vlastné imanie vzrástlo z úrovne 24,613 mld. Sk v závere roka 1997 na 26,010 mld. Sk. Cudzie zdroje spoločnosti dosiahli 20,377 mld. Sk, z toho krátkodobé záväzky predstavovali 3,458 mld. Sk. Pritom k ultimu roka dosahovali krátkodobé záväzky 9,773 mld. Sk. Dlhodobé záväzky spoločnosť úplne eliminovala z hodnoty 14,566 mld. Sk dosahovaných v závere roka. Bankové úvery a výpomoci dosiahli za prvý polrok výšku 15,556 mld. Sk, z toho dlhodobé úvery tvorili 13,519 mld. Sk. Za minulý rok eviduje Slovnaft bankové úvery vo výške 14,012 mld. Sk, pričom v roku 1996 to bolo len 8,453 mld. Sk. V tomto roku plánuje Slovnaft hrubý zisk 2,971 mld. Sk pri objeme spracovania roky na minuloročnej úrovni, teda 5,23 mil. ton. Export by mal tvoriť vyše polovicu produkcie a investičná výstavba 8 mld. Sk. Zároveň budú pokračovať práce na projekte EFPA, ktorý by mal byť uvedený do prevádzky v prvom polroku budúceho roka. Do rozvoja rafinérie v rámci projektu EFPA investuje Slovnaft 527 mil. USD a v rámci reformingu s kontinuálnou regeneráciou katalyzátora investoval 85 mil. USD. Do budovania siete čerpacích staníc v ČR smerovalo 800 mil. Sk a do Poľska 60 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2022

USD 0,975 0,004
CZK 24,549 0,138
GBP 0,883 0,012
HUF 422,180 0,250
CAD 1,340 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS