ČLÁNOK
Za prvých deväť mesiacov tohto roku dosiahol Váhostav, a.s., Žilina zisk 83,2 mil. Sk.
3. novembra 1997

V rovnakom období minulého roka to bolo 102,9 mil. Sk. Pre SITA to povedal vedúci útvaru plánu a ekonomiky práce spoločnosti Štefan Opavský. Pokles hospodárskeho výsledku zdôvodnil Š. Opavský nepriaznivým zimným obdobím a letnými povodňami, ktoré zapríčinili výpadok takmer mesačnej produkcie. V období január až september 1997 zrealizoval Váhostav tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 3,119 mld. Sk, pričom tržby za stavebné práce predstavovali 2,970 mld. Sk. Objem stavebných prác vykonaných vlastnými zamestnancami bol 2,054 mld. Sk. Spoločnosť zrealizovala v zahraničí stavebné práce v hodnote 350 mil. Sk, predovšetkým v ČR, Nemecku, Rusku a na Ukrajine. Váhostav zamestnáva 3 845 pracovníkov, ktorých priemerný zárobok je 10 185 Sk. Spoločnosť má 12 divízií, z toho jednu v Prahe. Ďalšia má sídlo v Žiline, ale zabezpečuje realizáciu prác v Nemecku, Rusku a na Ukrajine. V najbližšom období sa spoločnosť podľa Š. Opavského preorientuje na výstavbu tunelov a diaľnic, pretože ide o program, ktorý „by mal mať zelenú“. Váhostav sa sústredí aj na občiansku výstavbu a z tohoto dôvodu zriadil i divíziu v Bratislave. Váhostav Žilina sa zúčastňuje výstavby Vodného diela Žilina, v rámci združenia s Hydrostavom a ZIPP-om stavia v Bratislave ústredie Národnej banky Slovenska. Buduje aj bytové domy v Bratislave na Machnáči a prieskumnú štôlňu pre tunel Ovčiarsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS